Enkeltpersonforetak – dette må du vite før du starter i 2023

small business in norway. photo of a man sitting behind a desk.

Sist oppdatert 21.01.2023

Enkeltpersonforetak (ENK) er enkelt å starte, også i 2023. Å være selvstendig næringsdrivende gjør samtidig at du har det totale personlige ansvaret. Her får du tips til hvordan du kan unngå fellene.

De siste årene har det blitt registrert rundt 30 000 nye enkeltpersonforetak (ENK) årlig, men i 2021 ble det startet hele 40 000 nye enkeltpersonforetak, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Statistikken viser dessverre at mange av disse får kort levetid, eller slumrer som listefyll i registrene.

SSB viser til at bare 17,8 prosent av enkeltpersonforetakene etablert i 2013 fortsatt var aktive fem år senere, i 2017.

NB! Dette betyr likevel at cirka 5347 av de 30.040 nye ENK-ene i 2013 fortsatt var aktive etter fem år.

Her finner du hele statistikken fra Statistisk sentralbyrå.

Revisjonsfritak gjør at flere velger aksjeselskap foran enkeltpersonforetak

Revisjonsplikten for små AS ble fjernet for noen år siden, og kravet til minste aksjekapital ble redusert til 30 000 kroner. Da var det ventet at flere ville velge aksjeselskap framfor å starte enkeltpersonforetak (fram til 2004 kalt enkeltmannsforetak).

Dette er i ferd med å skje, selv om det tok sin tid. Statistikken viser nå at det er flere aktive aksjeselskaper enn enkeltpersonforetak i Norge.

Hvis du er plussmedlem hos oss, kan du lese vår sammenligning av lønnsomheten i ENK og  et lite AS med eieren som eneste ansatt. Tallene kan overraske, men for å røpe hovedbudskapet: Det er skattemessig gunstig å drive AS selv om overskuddet er relativt lavt.

Her kan du lese vår grundige guide Enkeltpersonforetak vs aksjeselskap – slik velger du riktig, slik at det blir enklere for deg å velge den organisasjonsformen som passer best for deg.

Likevel: Din evne til å drive bedriften på en god måte er viktigere enn organisasjonsformen.

117 000 har hovedinntekt fra ENK – antallet går nedover

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde selvstendig næringsdrivende i gjennomsnitt ei næringsinntekt på 277.400 kroner i 2019 (269.000 kroner i 2018). Dette er en økning på 3,1 prosent. Året før var økningen på 4,7 prosent.

Samtidig opplyser SSB at 117.000 personer hadde sin hovedinntekt fra næringsvirksomhet i 2019. Dette er en liten nedgang fra året før, da tilsvarende tall var 119.000 personer.

NB! Fra 2017 til 2018 var nedgangen større: Fra 129.000 personer til 119.000 personer. Tallene viser at andelen aktive selvstendige næringsdrivende går ned år for år.

For denne gruppa var gjennomsnittlig næringsinntekt (eller overskudd fra næringsvirksomheten, om du vil) på 649.300 kroner i 2019. Dette er en økning fra 623.900 kroner i 2018. I kroner er dette en økning på 25.400 kroner (4,1 prosent).

Dette kan vi sammenligne med den generelle lønnsutviklinga i samfunnet, selv om næringsinntekt fra enkeltpersonforetak ikke defineres som lønn.

Dette, og annen statistikk, kan du se nærmere på hos Statistisk sentralbyrå. (Åpnes i ny fane.)

Registrert eller ikke registrert

Alle som driver ENK er per definisjon selvstendig næringsdrivende. Men i tillegg har personen bak altså registrert seg i Enhetsregisteret. Dermed er han/hun formelt sett innehaver av et enkeltpersonforetak.

Det er ikke noe eget lovverk for ENK, slik det er for aksjeselskap. Registrering i Enhetsregisteret gir heller ikke samme beskyttelse for foretaksnavnet som registrering i Foretaksregisteret.

Det er likevel tilstrekkelig for de aller fleste enkeltpersonforetak å registrere seg i Enhetsregisteret.

Enkelt å starte enkeltpersonforetak

Det er fort gjort å registrere et ENK i Brønnøysundregistrene.

Etter at du har lest denne artikkelen, anbefaler jeg deg å lese vår steg-for-steg-veiledning om hvordan du starter et enkeltpersonforetak. (Krever at du har en gratiskonto)

Du bør styre unna enkeltpersonforetak hvis du skal drive med stor risiko (mange ansatte og/eller store økonomiske forpliktelser). Da er det andre selskapsformer som passer bedre.

Aksjeselskap er den vanligste selskapsformen der du slipper unna det totale økonomiske ansvaret. Du er da i utgangspunktet bare ansvarlig for den kapitalen du har skutt inn i selskapet.

Aksjeselskap kan du lese mer om her.

ENK gir stor fleksibilitet

Etter som et ENK er knyttet til deg som person, gir det stor fleksibilitet. Du kan blant annet flytte penger ut av og inn i foretaket uten at noen legger seg borti det.

En av ulempene ved ENK er at det kan bli litt for fristende å bruke penger som du kanskje burde satt av til skatt.

Skatten er det du som har ansvaret for å betale inn. Det er fornuftig å sette av penger til skatt (og eventuelt ferie) allerede i starten. Da skaffer du deg en økonomisk buffer.

En av fordelene i et ENK er at de aller fleste slipper å sende årsregnskap inn til Brønnøysundregistrene. Det blir ikke aktuelt før du har svært høy omsetning. Dermed blir ikke dine regnskapstall synlige for offentligheten, slik de blir for aksjeselskap.

Mange velger enkeltpersonforetak hvis de skal drive en liten bedrift uten ambisjoner om vekst. Ambisjonen er å skape et levebrød for seg selv. Derfor er det også mange som velger denne organisasjonsformen som tillegg til en ordinær jobb hos andre.

Personlig ansvarlig i enkeltpersonforetaket

Hvorfor er det slik at risikoen er større hvis du driver ENK enn hvis du driver AS? Jo, fordi du som innehaver står personlig ansvarlig for alle forpliktelser du tar på deg via foretaket.

Det vil si at kreditorene (de du skylder penger) kan kreve at du selger huset og/eller andre personlige eiendeler for å dekke gjelda.

Dette kan bli ei tung bør å bære hvis du skulle komme skjevt ut.

Det innebærer også en risiko for å gå personlig konkurs. Etter hvert kvartal publiserer Statistisk sentralbyrå statistikk over åpnede konkurser, inkludert personlige konkurser. Bak tallene skjuler det seg mange triste enkeltskjebner.

Derfor bør du vurdere nøye hva du tar på deg av risiko i foretaket ditt. Det er mange som har feilberegnet hva det koster å komme i gang. Unngå å komme i knipa, og at kreditorene tar av dine personlige eiendeler (bolig, bil osv.) for å dekke det du skylder.

Min ambisjon med Miniforetak er å bidra med så mye kunnskap om regler, muligheter og feller at det blant annet reduserer risikoen for konkurs hos våre medlemsbedrifter. Se mer om medlemskap her.

Skatt av hele overskuddet fra et enkeltpersonforetak

I et enkeltpersonforetak betaler du full skatt av hele overskuddet samme år som inntekta oppstår (eventuelt delvis som restskatt året etter). Du kan sette av penger, men du må uansett skatte fullt og helt av overskuddet. Du kan ikke sette av penger, betale delvis skatt og så betale resten av skatten når du tar dem ut til privat bruk, slik du kan gjøre i et aksjeselskap.

Likevel velger svært mange å starte enkeltpersonforetak, fordi det er enkelt og ubyråkratisk. Det kan for eksempel passe godt for deg som vil ha individuell frihet og utøve yrket ditt i egen næring i stedet for som ansatt.

Det er også en svært aktuell foretaksform for deg som ønsker å drive næring i tillegg til annen jobb. Hvis du senere går «all in» og satser fullt og helt på næringsvirksomhet, er det mulig å omdanne ENK-et til aksjeselskap skattefritt.

Dette er foreløpig en ganske omfattende prosess, så mange velger å starte aksjeselskap fra skratsj, uten å omdanne skattefritt. Dette er særlig aktuelt dersom foretaket har få eiendeler/verdier.

NB! Hvis du har ambisjoner om å leve fullt og helt av foretaket ditt fra begynnelsen av, kan det være like greit å starte aksjeselskap. Spesielt hvis du skaffer deg betydelige driftsmidler (utstyr, maskiner osv.).

Spørsmål og svar om enkeltpersonforetak

Kreves kapital i et enkeltpersonforetak?

Nei, det er ingen krav til kapital, og heller ikke til likviditet (penger du har tilgjengelig). Dette er fordi du uansett er personlig ansvarlig for økonomien til enkeltpersonforetaket.

Er det mulig å ha ansatte i et ENK?

Ja, det er ikke noe som hindrer deg i å ansette andre. Husk bare at du har det personlige ansvaret, og at det å ansette noen bidrar til å øke dette ansvaret betydelig.

Hvilke regler gjelder når familiemedlemmer arbeider for meg i enkeltpersonforetaket?

Hvis ektefellen din arbeider for deg, kan dere fordele næringsinntekta ut fra arbeidsinnsats. Den må være reell, og kunne sannsynliggjøres, men ektefellen er aldri ansatt i ditt ENK. Hvis du har barn som jobber for foretaket, blir de ansett som lønnsmottakere (med alt det innebærer av innsending av a-melding osv.

Tjener jeg opp pensjon av overskuddet i enkeltpersonforetaket?

Ja, det gjør du. Du får akkurat samme andel av den beregnede personinntekten fra ENK-et satt inn i din pensjonsbeholdning som lønnsmottakere får.

Kan jeg eie et enkeltpersonforetak sammen med flere?

Nei, det er alltid bare én innehaver av et ENK, og det økonomiske ansvaret er knyttet til denne.

Hvilke rettigheter har jeg til sykepenger når jeg driver et ENK?

Du har i utgangspunktet rett på 80% av sykepengegrunnlaget (enkelt sagt inntekta di) fra 17. sykedag. Prosentsatsen er økt de siste årene, fra 65%. Mye mer om dette i Miniforetak pluss.

Hvordan beregnes skatten i et enkeltpersonforetak?

Enkelt sagt: Du må skatte av hele overskuddet i enkeltpersonforetaket, uansett hvor mye du tar ut til privat forbruk. Dette i motsetning til om du er ansatt i eget aksjeselskap: Da kan du få redusert skatt på overskuddet du ikke tar ut i lønn. Du betaler 22 prosent i selskapsskatt på overskuddet i et AS.

Ingen konto hos Miniforetak ennå? Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

[Guide] Regelendringer og nye regler

Sist oppdatert 21.02.2023 Her samler vi det vi kjenner til av nye regler for næringslivet som er vedtatt og under planlegging. Vi har gjort lete- og sorteringsjobben for deg, og har valgt ut det viktigste for de fleste småbedriftene. Du finner de ferskeste endringene først, og kan lese deg «tilbake i tid». Vi tenker alltid…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer

 1. Hei, jeg har et enk som tilbyr privatundervisning. Jeg holder på å ansette frilansere nå. Når jeg utbetaler lønn, så kommer jeg jo også til å betale arbeidsgiveravgift. Må jeg gi lønn til meg selv for de timene jeg er privatlærer når jeg er den som eier og driver enk-et, og da også betale arbeidsgiveravgift? Eller kan jeg la pengene som kommer inn etter de gangene jeg har vært privatlærer være på bedriftskontoen og bruke dem som jeg vil?

  1. Hei!
   Gode spørsmål! Her er svaret nei på det første og ja på det andre. Du kan aldri være ansatt i eget ENK, og da blir det heller ikke snakk om arbeidsgiveravgift for deg. Du mottar heller ikke lønn fra ENK-et.

   Når det gjelder bruk av pengene på bedriftskontoen: Ja, det er svært fleksibelt i et ENK, og det er fordi du uansett må skatte av overskuddet. Det er derfor svært viktig å sette av penger til å betale forskuddsskatt. Anbefaler at du også lager et enkelt bilag når du tar penger ut til privat forbruk.

   Håper dette var til hjelp.

   Paal

  2. Det kommer an på hvor mye du tjener (trinnskatt) og hvilke personlige fradrag du har (gjeldsrenter og andre fradrag).

   Sjekk gjerne eksemplene i vår guide Sammenligning av skatter og avgifter i ENK og AS:

   Det kan du gjøre her