Forenklinger har gjort det lettere å starte og drive AS

Mann med mobiltelefon, illustrasjon til artikkel om aksjeloven

Endringer i aksjeloven gjør at det er blitt enda enklere å starte og drive et lite aksjeselskap. Og det er flere forenklinger på gang.

Selv om aksjeloven fortsatt er mest tilpasset de store aksjelselskapene, er det nå blitt lettere for de aller minste. Dette gjør at enda flere kan la seg friste til å gå fra enkeltpersonforetak eller NUF og over til aksjeselskap.

[toc]

Endringer fra 2013

Sommeren 2013 kom det en del endringer, blant annet at styret kan bestå av bare én person, og at det heller ikke er noe krav om daglig leder i et aksjeselskap – uansett størrelsen på aksjekapitalen.

Fra og med 2017 ble også terskelverdiene for når du kan velge bort revisor hevet. Samtidig ble det også mulig for morselskap i små konsern å velge bort revisor.

Hos Lovdata kan du lese hele aksjeloven.

Noen av de viktigste endringene i aksjeloven

  • Bare krav om åpningsbalanse når aksjeinnskuddet gjøres opp med tingsinnskudd.
  • Overkursfond fjernes, og midler som i dag er på overkursfondet blir fri egenkapital.
  • Alle AS kan ha styre med kun en person og det er ikke lenger krav om varamedlemmer til styret.
  • Ikke krav om daglig leder, uavhengig av størrelsen på selskapets aksjekapital.
  • Lengste mulige frist for bruk av fullmakt til kjøp av egne aksjer utvides fra 18 til 24 måneder.
  • Ikke lenger noen tilfeller hvor selskapet må sende melding til Foretaksregisteret når selskapet skal dele ut utbytte eller gi konsernbidrag.
  • Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å dele ut utbytte. Fullmakten må meldes til Foretaksregisteret.
  • Nye regler for hvordan generalforsamlingen i selskapet kan avholdes.
  • Færre krav til innholdet i vedtektene.
  • Digital oppbevaring er tilstrekkelig for protokoller, generalforsamlingsdokumenter og andre dokumenter som kreves utarbeidet etter aksjeloven.

Som du ser, gjør mange av disse endringene i aksjeloven at det er blitt enklere å starte og administrere et aksjeselskap.

Flere endringer på gang

Høsten 2018 er flere forslag til forenklinger til behandling på Stortinget. Dette gjelder blant annet fjerning av krav til revisorattestasjon ved oppløsning/avvikling og ved utbetaling av utbytte utenom ordinær generalforsamling. Dette er svært interessant for de minste aksjeselskapene.

Vi oppdaterer vårt plussinnhold etter hvert som endringene settes i kraft.

Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

Nye regler for avvikling av aksjeselskap

Fra 1. mars 2019 er det det sittende styret som går inn i rollen som avviklingsstyre. Dette er én av to viktige endringer. Noen av de vedtatte endringene i aksjeloven ble satt i kraft fra 1. mars 2019. Dette gjelder blant annet at det nå er det sittende styret som automatisk blir avviklingsstyre. Tidligere måtte…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Slik avvikler du et aksjeselskap

Et aksjeselskap må avvikles og slettes i tre steg. Fra mars 2019 ble prosessen enklere og billigere for de fleste små aksjeselskap. Det er lett å avslutte et enkeltpersonforetak. Et aksjeselskap krever mer arbeid når det skal avvikles. Viktig: Endringer i aksjeloven fra 1. mars 2019 har forenklet prosessen med avvikling av aksjeselskap. Avvikling av…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Minstekravene til aksjeselskap – faktaside

De formelle minstekravene til aksjeselskap (AS) finner du i denne artikkelen, som er en rent faktabasert artikkel, til hjelp for våre plussmedlemmer. Endringer av lovverket de siste årene har gjort det enklere å drive de minste aksjeselskapene. Nedenfor finner du fakta, og jeg anbefaler deg å lese vår praktiske veiledning til oppstart av aksjeselskap i tillegg. Her…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer