Budsjett: De to viktigste for en liten bedrift

Kurve med pil oppover, som illustrasjon til bloggpost om budsjett.

Sist oppdatert 18.03.2023

Å sette opp budsjett gir deg bedre styring på kostnader og inntekter. Hvis du ikke allerede har satt opp budsjett for neste år, kan det være lurt å begynne nå.

For enkeltpersonforetak uten ansatte er det ikke nødvendig å utarbeide avanserte og omfattende budsjetter, mens et aksjeselskap har andre behov.

Det er dessverre få gode eksempler på budsjettmaler for de minste næringsdrivende, men du kommer langt hvis du behersker et regnearkprogram, for eksempel Excel.

Budsjett: Forventede inntekter og kostnader

I budsjettene legger du inn det du forventer av inntekter og utgifter i den kommende perioden (vanligvis det kommende året, eller gjerne de tre neste årene).

Da får du en en pekepinn på om du kommer til å tjene penger eller ikke.

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Resultatbudsjettet

Her setter du opp forventede inntekter og kostnader. Kommer du til å gå med overskudd eller underskudd?

Her er det viktig å få et mest mulig presist bilde av perioden. Bruk næringsoppgaven eller tidligere regnskapstall som underlag når du arbeider med resultatbudsjettet.

NB! Ikke gå i den typiske fella å undervurdere kostnadene og overvurdere inntektene. Det kan av og til virke som det er en naturlov å gjøre det.

Likviditetsbudsjettet

Likviditet betyr det samme som betalingsevne, og likviditetsbudsjettet forteller deg om du til enhver tid har penger på kontoen til å betale regningene.

Eksempel: Hvis du som selvstendig næringsdrivende har store inntekter én måned, skal likviditetsbudsjettet hjelpe deg til å sette dette i sammenheng med de forventede inn- og utbetalingene i tida framover.

Med store beløp inn på konto i visse perioder, er det lett å bruke mer enn økonomien tåler. Likviditetsbudsjettet hjelper deg til å være nøktern i pengebruken. I likviditetsbudsjettet bruker du summer inkludert merverdiavgift!

Maler for budsjett i Miniforetak pluss

Er du plussmedlem med enkeltpersonforetak? Da kan du laste ned en enkel og tilpasset budsjettmal for driftsbudsjett og likviditetsbudsjett spesielt for denne foretakstypen.

Og hvis du driver aksjeselskap: Vi har også en større budsjettmodell, som spesielt er beregnet på aksjeselskap (men som også kan brukes av enkeltpersonforetak og andre typer foretak).

Se også hva for eksempel Altinn skriver om budsjett i driftsfasen.

Ingen konto hos Miniforetak ennå? Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

[Mal] Hjelp til budsjettarbeidet i enkeltpersonforetaket

Sist oppdatert 12.05.2022 Enkeltpersonforetak? Last ned enkle maler for resultatbudsjett og likviditetsbudsjett og kom i gang med budsjettarbeidet. Budsjettmalene som du kan laste ned lengre nede i artikkelen passer for den store hopen av enkeltpersonforetak. Over 80 prosent av de selvstendig næringsdrivende driver nemlig helt alene. Derfor har jeg valgt å lage tilpassede maler for…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Regelendringer og nye regler

Sist oppdatert 21.02.2023 Her samler vi det vi kjenner til av nye regler for næringslivet som er vedtatt og under planlegging. Vi har gjort lete- og sorteringsjobben for deg, og har valgt ut det viktigste for de fleste småbedriftene. Du finner de ferskeste endringene først, og kan lese deg «tilbake i tid». Vi tenker alltid…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[GUIDE] Standard arbeidsavtale og alt om ansettelser

Sist oppdatert 21.02.2023 Sjekk malen for standard arbeidsavtale (arbeidskontrakt) – og regelverk og muligheter knyttet til ansettelser. Her er malen Du kan lese om regelverket knyttet til ansettelser nedenfor, og bruk gjerne Arbeidstilsynets mal for standard arbeidsavtale: Her finner du standard arbeidsavtale. (Åpnes i ny fane) Malen er enkel og oversiktlig. NB! Du får malen på seks språk,…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer