Digitale møter i aksjeselskap

Mann med telefon, illustrasjon til artikkel om digitale møter for bedrifter

Sist oppdatert 18.03.2023

Næringsdepartementet foreslår at digitale møter i aksjeselskap kan gjennomføres på permanent basis, ikke bare under koronapandemien.

La meg aller først si: Miniforetak AS har i alle år gjennomført generalforsamling ut fra reglene for forenklet generalforsamling.

De to aksjonærene har altså aldri hatt fysisk oppmøte på generalforsamlingene. Dette har vært mulig for de aller fleste norske AS i mange år.

Nå kommer altså Næringsdepartementet med forslag om permanente generelle regler som blant annet innebærer at styremøter og generalforsamlinger kan gjennomføres digitalt.

Revisorforeningen er helt enige, og kommer blant andre med disse ønskene knyttet til endring i lovverket:

  • Styreleder bør kunne beslutte om et styremøte skal avholdes fysisk eller digitalt. Det enkelte styremedlem bør ikke ha en ubetinget rett til å delta digitalt. 
  • Styret bør kunne beslutte digital generalforsamling uten at dette må være bestemt i vedtektene.
  • Styret bør kunne beslutte heldigital generalforsamling. Det kan være praktiske utfordringer med å arrangere generalforsamlingen i et fysisk møte der bare noen deltar elektronisk.
Ingen konto hos Miniforetak ennå? Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

[Guide] Forenklet generalforsamling – så lettvint er det

Sist oppdatert 08.07.2022 Forenklet generalforsamling er aktuell for svært mange småbedrifter med få aksjeeiere. Her viser vi deg hvordan du gjør det i praksis. Du kan også laste ned en mal. Generalforsamling og årsoppgjør er slitsomme greier for mange småbedrifter, men svært mange aksjeselskap har i flere år kunntet gjøre det mye enklere enn tidligere.…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Regelendringer og nye regler

Sist oppdatert 21.02.2023 Her samler vi det vi kjenner til av nye regler for næringslivet som er vedtatt og under planlegging. Vi har gjort lete- og sorteringsjobben for deg, og har valgt ut det viktigste for de fleste småbedriftene. Du finner de ferskeste endringene først, og kan lese deg «tilbake i tid». Vi tenker alltid…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer