Digitale møter i aksjeselskap

Mann med telefon, illustrasjon til artikkel om digitale møter for bedrifter

Næringsdepartementet foreslår at digitale møter i aksjeselskap kan gjennomføres på permanent basis, ikke bare under koronapandemien.

La meg aller først si: Miniforetak AS har i alle år gjennomført generalforsamling ut fra reglene for forenklet generalforsamling.

De to aksjonærene har altså aldri hatt fysisk oppmøte på generalforsamlingene. Dette har vært mulig for de aller fleste norske AS i mange år.

Nå kommer altså Næringsdepartementet med forslag om permanente generelle regler som blant annet innebærer at styremøter og generalforsamlinger kan gjennomføres digitalt.

Revisorforeningen er helt enige, og kommer blant andre med disse ønskene knyttet til endring i lovverket:

  • Styreleder bør kunne beslutte om et styremøte skal avholdes fysisk eller digitalt. Det enkelte styremedlem bør ikke ha en ubetinget rett til å delta digitalt. 
  • Styret bør kunne beslutte digital generalforsamling uten at dette må være bestemt i vedtektene.
  • Styret bør kunne beslutte heldigital generalforsamling. Det kan være praktiske utfordringer med å arrangere generalforsamlingen i et fysisk møte der bare noen deltar elektronisk.
Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

[Guide] Forenklet generalforsamling – så lettvint er det

Forenklet generalforsamling er aktuell for svært mange småbedrifter med få aksjeeiere. Her viser vi deg hvordan du gjør det i praksis. Du kan også laste ned en mal. Generalforsamling og årsoppgjør er slitsomme greier for mange småbedrifter, men svært mange aksjeselskap har i flere år kunntet gjøre det mye enklere enn tidligere. Dette er altså…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[MAL] Styreprotokoll på enkleste måte

Selv om du er styreleder uten andre styremedlemmer i eget selskap, må du ha orden på protokollene. Lær om minstekravene og last ned mal for å få gjøre dette på enkleste måte. Det kan virke litt snålt å måtte skrive en styreprotokoll dersom du er eneeier og styreleder uten andre styremedlemmer. Dokumentasjonen er likevel viktig,…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Slik avvikler du et aksjeselskap

Et aksjeselskap må avvikles og slettes i tre steg. Fra mars 2019 ble prosessen enklere og billigere for de fleste små aksjeselskap. Det er lett å avslutte et enkeltpersonforetak. Et aksjeselskap krever mer arbeid når det skal avvikles. Viktig: Endringer i aksjeloven fra 1. mars 2019 har forenklet prosessen med avvikling av aksjeselskap. Avvikling av…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Slik kommer du i gang med papirløst regnskap

Du kan motta reiseregningen og andre utlegg fra ansatte uten papirbilag. Og du kan oppbevare bilag digitalt. Se hvordan du slutter å kaste bort tid og penger på papirbilag. I 2014 kom regelendringen som gjør at du kan la ansatte skanne papirbilagene og sende reiseregningen elektronisk uten originale papirkvitteringer. Dermed ble det papirløse regnskapet en mulighet.…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer