Digitale kurs og moms

Bilde av pc på høydebord i forbindelse med artikkel om digitale kurs og moms.
Skillet mellom mva-unntatt undervisning og mva-pliktig konsulent- og rådgivningstjeneste har vært problematisk i mange år. Digitale kurs og moms har blitt et ekstra aktuelt tema i koronatida. Selv har jeg drevet med mva-unntatt undervisning i mange år, også digitalt. Siden 2014-2015 har jeg levert direktesendte digitale kurs, med mulighet for dialog mellom meg og kursdeltakerne.…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Se også

Fradrag for kurs og utdanning i AS

Du kan få fradrag for kurs og opplæring i AS-ets regnskap, men her er det både gråsoner og klare grenser. Det er nemlig ikke fritt fram. Skillet går i hovedsak på om det er ajourhold og vedlikehold av kunnskapen, eller om det er grunnutdanning, videreutdanning eller spesialisering du gyver løs på. Du kan få fradrag…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for kurs og utdanning i ENK-et

Du kan få fradrag for kurs og utdanning i ENK-et ditt, men også her er det regler du må være klar over. Det er nemlig ikke fritt fram. Skillet går i hovedsak på om det er ajourhold og vedlikehold av kunnskapen, eller om det er grunnutdanning, videreutdanning eller spesialisering du gyver løs på. Her er…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Momsfritak på elektroniske publikasjoner

Fra 1. juli blir det fritak for merverdiavgift for deg som driver med utgivelse av digitale tidsskrifter og bøker. Dette omfatter strømming og nedlasting av lydbøker, og ikke bare e-bøker. Den nye lovbestemmelsen betyr altså at du som driver med dette, kan ta bort momspåslaget på 25 prosent. Forskjellsbehandling av trykte og digitale tidsskrifter I…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss