Dette vil regjeringen gjøre for småbedriftene

Statsminister Erna Solberg i stortingssalen. Arkivbildet er illustrasjon til den nye regjeringsplattformen.

Den nye flertallsregjeringen vil blant annet se på muligheten for å la selvstendig næringsdrivende og småbedrifter betale skatter og sosiale avgifter på etterskudd.

De fire regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre la i går (17. januar) fram sin plattform for det videre samarbeidet. De har store planer for småbedriftene.

Jeg har lest plattformen, og det er gledelig at Regjeringen skriver dette i starten av kapitlet om næringslivet:

«Norsk næringsliv består i all hovedsak av små og mellomstore bedrifter. Regjeringen vil derfor sikre rammebetingelser som er tilpasset disse bedriftene.»

Her er noe av det som regjeringen skriver at de vil gjøre for næringslivet. Jeg har spesielt plukket ut punkter som kan være relevante for Miniforetaks målgruppe, de minste aksjeselskapene og enkeltpersonforetakene.

Regjeringen skriver at de vil

 • Utrede muligheten for å la selvstendig næringsdrivende og småbedrifter få betale skatter og sosiale avgifter etterskuddsvis.
 • Gjennomgå og forbedre opsjonsbeskatning for gründerbedrifter og skatteinsentivordningen ved investering i gründer- og oppstartsbedrifter.
 • Fortsette arbeidet med forenklinger for næringslivet, med særlig fokus på forenklinger som kommer små og mellomstore bedrifter til gode.
 • Gjennomgå rammebetingelsene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet.
 • Foreta en gjennomgang av alle rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende, blant annet sosiale rettigheter og sykepenger.
 • Gjøre det enklere å ta i bruk folkefinansiering i Norge.
 • Vurdere virkemidler for å fremme privatpersoners investeringer i oppstartsvirksomhet, herunder økt skattefradrag.
 • Gjøre det enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud.
 • Utrede en ordning der selvstendige næringsdrivende beholder opptjente rettigheter til dagpenger i en utvidet periode ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet.
 • Heve grensen for revisjonsplikt for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører.
 • Vurdere regelendringer for å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å etterleve HMS-regelverket, uten at standarden senkes.
 • At små og mellomstore bedrifter skal få reell mulighet til å konkurrere om relevante offentlige anbud.
 • Gjennomføre tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor, slik at flere private tjenestetilbydere i større grad kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver.
 • Ha tett dialog med næringslivet for å bidra til lønnsomme, grønne arbeidsplasser.
 • Drive en næringspolitikk som legger til rette for lønnsom grønn næringsutvikling.

Så får vi se hva som skjer i praksis, og hvor raskt det skjer. Jeg følger med.

Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

Vil gjøre det enklere for småbedriftene

Tja, den har gått litt under radaren hos meg, men i slutten av august kom regjeringas nye strategi for små og mellomstore bedrifter. Det er velkjent at de aller fleste norske bedrifter er små, med inntil fire ansatte. Nettopp den gruppa som Miniforetak arbeider for. I EU-sammenheng defineres imidlertid små og mellomstore bedrifter som bedrifter…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Vil gjøre det enklere for næringslivet

Skattedirektøren vil være med på å realisere målet om at det er nok å rapportere én gang til det offentlige, og ikke gjøre det samme flere ganger. Det er omtrent hva Skattedirektør Hans Christian Holte sier i ei pressemelding. Han fikk i vår utvidet sitt åremål med seks nye år. Holte forteller at han ønsker…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer