Ansvarlig selskap gir svake sosiale rettigheter

To rullestoler illustrerer sosiale rettigheter i ansvarlig selskap

I et ansvarlig selskap er de sosiale rettighetene på samme nivå som i et enkeltmannsforetak. I et ansvarlig selskap er det alltid minst to deltakere.

I et ansvarlig selskap er ikke de sosiale rettighetene mye å skryte av. Som deltaker er du ikke ansatt i det ansvarlige selskapet. Derfor står du i samme bås som selvstendig næringsdrivende når det gjelder sosiale rettigheter.

Slik beregnes sykepengene (PLUSS).

NB! Hvis du ikke er deltaker, men ansatt i selskapet, har du naturligvis samme rettigheter som andre lønnstakere.

Heller ikke dagpenger i ansvarlig selskap

Hvis du er deltaker i et ANS eller et DA må du også være klar over at du ikke har rett på dagpenger ved arbeidsledighet. Også på dette punktet stiller du på lik linje med en som driver enkeltpersonforetak (ENK) eller er selvstendig næringsdrivende uten ENK.

Driver sammen

Selskapsformen Ansvarlig selskap (ANS) og varianten Delt ansvar (DA), innebærer at to eller flere driver en virksomhet sammen.

I et ANS er deltakerne solidarisk ansvarlige for alle forpliktelsene i selskapet, mens deltakerne i varianten DA (delt ansvar) er ansvarlig for forpliktelsene begrenset til den aktuelle eierandelen den enkelte har.

Eksempel: Dere er fire stykker som ønsker å drive et DA sammen. Da kan dere bli enige om at dere er ansvarlige for 25 prosent hver. Hvis dere skulle få et krav mot dere på for eksempel 100.000 kroner, innebærer dette at hver enkelt av dere er ansvarlige for 25% av dette, altså 25.000 kroner hver.

Hvis dere driver et ANS i stedet for DA, vil alle være ansvarlige for hele summen. I teorien kan da hver enkelt risikere å måtte betale 100.000 kroner (hvis det ikke finnes verdier hos de andre).

Alternativer til ansvarlig selskap

Det er få som bruker denne formen for organisering av bedriften. Aksjeselskap er det fremste alternativet hvis du skal starte virksomhet sammen med andre.

Samvirkeforetak er et mindre kjent alternativ, som du bør sjekke ut hvis du har planer om å starte bedrift sammen med en eller flere andre.

Begge disse alternativene gir bedre sosiale rettigheter enn i et ansvarlig selskap.

Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

[Guide] Lån til eget selskap – slik gjør du det

Det kan være flere grunner for å gi et lån til eget selskap. Vi viser deg mulighetene og hva du må tenke på. NB! Dette innholdet er under endring, på grunn av tilbakemeldinger fra Skatteetaten. Renter på lån til eget selskap beskattes hardere enn andre renteinntekter. Årsaken er at myndighetene vil unngå at du låner…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Ekstra sykepenger for enkeltpersonforetak

Selvstendig næringsdrivende/enkeltpersonforetak (ENK) bør tenke gjennom hva som skjer ved sykdom, spesielt ved langvarig sykdom. Å forsikre seg gjennom Nav med ekstra sykepengeforsikring er et enkelt tiltak for å sikre inntektene. Som selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak er du nemlig personlig ansvarlig for den økonomiske siden av foretaket. [toc] Bittelitt om hvordan det er for aksjeselskap…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer