Dagpenger under etablering av egen bedrift

Bilde av mann og mobiltelefon, som illustrerer artikkel om dagpenger under etablering.

Sist oppdatert 18.03.2023

Du kan søke om å beholde dagpenger under etablering av egen bedrift. For noen få år siden kom det nye regler.

Du kan beholde eventuelle dagpenger etter arbeidstakerforhold dersom du ønsker å etablere din egen bedrift.

Du må søke, og virksomheten må være ny og kunne gjøre deg selvforsørget, opplyser NAV. I den virkelige verden ser jeg det som riktigere å ha en ambisjon om at virksomheten skal gjøre deg selvforsørget.

Har du sagt opp jobben selv – eller er du permittert?

Har du selv sagt opp jobben uten rimelig grunn eller er du på annen måte selv ansvarlig for at du er arbeidsledig?

Da har du i tilfelle ei karantenetid på 6 måneder før du kan få innvilget dagpenger under etablering.

NB! Er du permittert får du uansett ikke dagpenger under etablering av egen virksomhet.

Send søknad om å beholde dagpenger under etablering

Inntil utgangen av 2017 kunne du søke om å beholde dagpenger i en utviklingsfase på inntil 9 måneder. Deretter kunne du søke om å beholde dem i en oppstartsfase på inntil 3 måneder.

Fra 1. januar 2018 ble dette endret:

Nå kan du søke om å beholde dagpenger under etablering i inntil 12 måneder. Ifølge Nav kan du selv avgjøre når i denne perioden du vil starte opp virksomheten.

Bakgrunnen for endringen er at «det vurderes som viktig å kunne starte tidlig med salg av varer eller tjenester. Dette antas å øke sannsynligheten for en vellykket etablering.»

Etablerere som får dagpenger skal fortsatt følges opp av Nav-kontorene som blant annet skal behandle næringsfaglig vurdering og kontrollere at etablering blir registrert i offentlige register.

Svært viktig: Sørg for at du holder deg innenfor regelverket. Jeg har hørt om flere eksempler der etablerere har måttet betale tilbake støtte på grunn av uklarheter rundt overgangen til inntektsskapende arbeid. Ha en åpen dialog med din Nav-kontakt om dette!

Dette legger Nav vekt på i søknaden

  • Etableringen må antas å føre til at du kan forsørge deg selv.
  • Virksomheten må være ny.
  • Det må være din egen bedrift (det er et absolutt krav):
    • Et enkeltpersonforetak, eller
    • et selskap (vanligvis AS) der du eier mer enn halvparten av aksjene eller andelene.
  • At du har en næringsfaglig vurdering av etableringsplanene fra en instans Nav har godkjent. Dette kan være den aktøren i din kommune som har ansvaret for å følge opp etablerere.

Her finner du skjemaet for næringsfaglig vurdering.

NB! Dette er altså en søknadsprosess, og vurderingene ditt Nav-kontor gjør er avgjørende for om du får beholde dagpengene under etablering av bedrift eller ikke.

Nytt om reise til utlandet

Den nye bedriften måtte tidligere etableres og drives i Norge hvis du skulle ha mulighet til å bruke denne ordningen. Nå kan du søke NAV om å få reise til utlandet i forbindelse med etableringa. Du må få godkjent oppholdet før du reiser for å beholde dagpengene mens du er i utlandet.

Her kan du kontakte NAV om dette.

Hva med arbeidsavklaringspenger?

Joda, det går an å søke om å beholde også arbeidsavklaringspenger under etablering av egen virksomhet. Her er det fortsatt to typer:

  1. Oppstartsfase: Du kan søke om å beholde arbeidsavklaringspenger i en oppstartsfase på 3 måneder. (Husk å søke før bedriften har startet opp.)
  2. Utviklingsfase: Du kan søke om å beholde arbeidsavklaringspengene i utviklingsfasen (seks måneder). (Også her må du søke før du starter bedriften.)

Velg den organisasjonsformen som passer deg best

Det er flere foretakstyper å velge mellom når du skal starte virksomhet. De to vanligste organisasjonsformene er enkeltpersonforetak og aksjeselskap. Nesten 10 av 10 etablerere velger et av disse alternativene.

Se våre oppstartsguider:

Slik kan du starte enkeltpersonforetak steg for steg

Starte AS – slik gjør du det trinn for trinn

Ingen konto hos Miniforetak ennå? Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

[Guide] Det du trenger å vite om merverdiavgift

Sist oppdatert 14.02.2023 Moms er kortversjonen av merverdiavgift, offisielt forkortet med mva. Her er det mest grunnleggende om momsreglene, og hvordan du blir registrert i Merverdiavgiftsregisteret, der det fra 2021 kom en ny og enklere registreringsløsning. Jeg testet registreringsløsningen for DrivBedre AS, et e-bokforlag jeg startet høsten 2021. Førsteinntrykket er at denne løsningen innbærer små…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Jobbe i utlandet når du driver egen bedrift

Sist oppdatert 31.12.2022 Se hvilke regler som gjelder når du skal jobbe i utlandet som ansatt i eget aksjeselskap eller som innehaver av enkeltpersonforetak. I denne guiden tar jeg utgangspunkt i at du er ansatt i eget aksjeselskap eller jobber i eget enkeltpersonforetak. NB! Av guiden vil du se at du spesielt må være oppmerksom…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer