Åtte korte leksjoner med nyheter for aksjeselskap (AS) i 2023.

Kurset er tilgjengelig for alle plussmedlemmer, og vil etter hvert også kunne kjøpes individuelt.