Føre regnskapet selv eller ikke?

Kalkulator, som illustrasjon til bloggpost om å føre regnskapet selv.

Jeg gjorde et forsøk på å føre regnskapet selv i min første bedrift en gang på slutten av 1990-tallet.

Det var ikke så lurt. Regnskapsprogrammet kom på disketter, og etter installasjon på pc-en brukte jeg nesten all min tid de neste ukene på å lære meg systemet.

Det gikk ikke særlig bra. Jeg husker ikke helt hva som gjorde at jeg gikk over til å bruke regnskapsfører igjen, men det gjorde jeg i hvert fall.

Enklere i dag

I dag er det betydelig enklere å føre regnskapet selv, men det er ikke nødvendigvis slik at alle bør eller kan gjøre det.

Selv fører jeg regnskapet for alle de fire bedriftene jeg er involvert i, men så er jeg nok også over gjennomsnittet interessert i tall og utregninger.

Det som er helt klart, er at du har ansvaret for å følge opp regnskap og bokføring, uansett hvor smått du driver. Her er noe du kan tenke over:

Fordeler ved å føre regnskapet selv:

  • Stor grad av oversikt og kontroll.
  • Det er lærerikt.
  • For noen er det direkte interessant.

Ulemper ved å bokføre selv:

  • Du må holde deg oppdatert, selv om mer og mer blir automatisert og enklere.
  • Hvis bedriften vokser, og du har blandet omsetning (med og uten mva), blir regnskapet mer komplisert og krevende.
  • Du bruker mye tid som du kunne brukt på kjernevirksomheten.
  • Du kan bli sett på med større skepsis fra ligningsmyndighetenes side.

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Tre alternativer

Det ene utelukker ikke nødvendigvis det andre. Du kan kombinere det å gjøre noe selv og overlate det mest krevende til en autorisert regnskapsfører som kjenner det systemet du bruker.

Du kan altså velge mellom disse tre alternativene:

  1. Føre regnskapet selv, noe du er i din fulle rett til.
  2. Engasjere en autorisert regnskapsfører til å ta seg av hele jobben,
  3. Gjøre hoveddelen selv, og kjøpe hjelp fra en regnskapsfører til deler av jobben.

Hvis du velger å føre regnskapet selv, er det i dag nærmest en selvfølge at du bruker en nettbasert regnskapstjeneste. Det fins etter hvert mange alternativer å velge mellom, og større grad av automatisering gjør dem enklere å bruke også for ikke-økonomer.

Selv bruker jeg Fiken til regnskapsføringa, og det fungerer godt for min del.

Introduksjon til Fiken

Det finnes mange ulike regnskapstjenester og -programmer. Vi i Miniforetak samarbeider med Fiken, fordi de retter seg mot akkurat samme målgruppe som oss: De minste bedriftene.

Her er mer om Fiken. (Aff.)

Bruk av regnskapsfører

Selv om du velger å bruke regnskapsfører, kan du likevel ikke fri deg fra alt ansvaret. Sørg for at du får en avtale med regnskapsføreren om hvilke oppgaver som skal utføres av hvem.

Hovedpoenget er at du har orden på ditt ansvarsområde, som vanligvis minimum er å motta og samle bilagene. Ha rutiner på at du gjør dette umiddelbart, og samler bilagene i et godt mappesystem (eller i en perm hvis du ennå ikke har blitt papirfri).

Få også med deg opptaket av vår sending på Facebook, om å føre regnskapet selv eller ikke.

Se også

[Guide] Gode regnskapsførere – slik finner du dem

Hvor finner du de beste regnskapsførerne? Vi lager ikke lenger en egen liste, men her er noen tips til hvordan du finner dem. Her hadde vi tidligere ei liste over anbefalte regnskapsførere, etter innspill fra våre medlemmer. Vi ser at det er vanskelig å vedlikeholde og opprettholde kvaliteten på denne lista. Derfor velger vi en…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Grunnleggende om regnskapsføring

Det er greit å kjenne til det mest grunnleggende om regnskapsføring, enten du fører selv eller lar en regnskapsfører gjøre jobben. Regnskapsføring er blitt mer og mer automatisert. I denne artikkelen får du vite det mest grunnleggende om regnskapsføring. Regnskapet er basert på registrering av historiske data. Et budsjett, derimot, er et slags «framtidsregnskap». I…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Slik får du orden i bilagene

Orden i bilagene betyr mye for økonomien i foretaket ditt. Her ser du hvordan du kan gjøre det og hva du må passe på. [toc] Alle som driver næringsvirksomhet har bokføringsplikt etter bokføringsloven. Dette betyr at: Du skal ha et ordentlig og oversiktlig regnskapssystem som gjør det mulig å produsere pliktig regnskapsrapportering og spesifikasjoner, og…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for bruk av privatbil i enkeltpersonforetak

Denne oversikten er utviklet og omarbeidet, etter samtaler og tilbakemeldinger fra Skatteetaten, og etter samtaler med praksis hos ulike regnskapsførere. Som en av regnskapsførerne sa: Det er alltid et tolkningsspørsmål når det gjelder skatteloven. NB! Jeg har delt opp dette punktet etter typer kostnader knyttet til bruk av privatbil i næring. Fakta Du får fradrag…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer