Skatteforvaltningsloven – dette betyr den for deg

Skatteforvaltningsloven kommer

Fra neste år kan du blant annet endre opplysninger i tidligere selvangivelser. Dette er noe av det nye i forbindelse med den nye skatteforvaltningsloven

Skatteforvaltningsloven kommer fra 1. januar 2017, og er et skritt i retning av et mer moderne og forenklet regelverk. Dette er i hvert fall skattemyndighetenes ambisjon.

Skatteforvaltningsloven i korte trekk

  • Erstatter ligningsloven.
  • Rundt 60 forskrifter oppheves og samles i én forskrift.
  • Samler forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet.
  • Erstatter flere regler i merverdiavgiftsloven
  • Erstatter i hovedsak forvaltningsloven på skatteområdet.

Dette betyr skatteforvaltningsloven for deg

Den nye loven innebærer blant annet at du fra skatteåret 2017 selv kan fastsette grunnlaget for inntekts og formuesskatt, mens myndighetene foretar beregningen.

Du får mulighet til å endre opplysninger i tidligere skattemeldinger ved en endringsmelding, som må leveres senest tre år etter leveringsfristen. Dette gjelder skattemeldinger for inntekts- og formuesskatt, svalbardskatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og særavgifter. Dersom det er feil i selvangivelser fra tidligere år, må du klage for å få rettet opp i dette.

Andre endringer

  • Begrepet likning erstattes med fastsetting
  • Begrepet selvangivelse erstattes med skattemelding.
  • Myndighetene får generell adgang til å endre uriktige fastsettinger i fem år.
  • Delvis nye regler om tvangsmulkt, tilleggsskatt og overtredelsesgebyr.
  • Andre frister og utvidelse av klagerett på enkelte områder.

Vi oppdaterer innholdet i Miniforetak PLUSS, så det harmonerer med den nye loven.

Ikke medlem? Bli gratismedlem her

NB! Vi lager en ny versjon av vår e-læringsplattform, med hovedvekt på kurs for ENK og små AS. I introduksjonsperioden får du et ekstra godt tilbud på plussmedlemskap.

Se også

[Guide] Slipp næringsoppgaven ved lav omsetning

Hvis du har driftsinntekt i enkeltpersonforetaket på inntil 50.000 kroner og ikke er momspliktig, kan du ha mulighet til å levere skattemelding uten næringsoppgave. Denne guiden vil bli endret, etter som det kommer ny skattemelding for selvstendig næringsdrivende våren 2022 (for skatteåret 2021) Det er også andre unntak fra denne bestemmelsen (se nedenfor). Denne løsningen…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Kurs og kunnskap for ENK og små AS.

[Guide] Slik unngår du tvangsmulkt

Skatteetaten har innført tvangsmulkt for å få deg til å levere pålagt rapportering innen fristene. Se mulige konsekvenser og hvordan du unngår tvangsmulkt-fella. I forbindelse med den nye skatteforvaltningsloven, har skattemyndighetene innført tvangsmulkt for å få norske bedrifter til å levere pliktige opplysninger. Du kan også bli nødt til å betale hvis det er åpenbare…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Kurs og kunnskap for ENK og små AS.

Kommentarer