Mindre stress rundt forskuddsskatt for ENK

Mann ved mac, en illustrasjon til artikkel om forskuddsskatt.

Det skal ikke være slik at du automatisk må betale hele årets forskuddsskatt hvis du overskrider fristen for en av de fire terminene litt.

Hvis du opplever stress rundt forskuddsskatt i den forbindelsen, kan du altså roe ned litt.

I hvert fall ifølge et innlegg av statssekretær Jørgen Næsje i finansdepartementet.

Jeg har en mistanke om at skatteetaten kan behandle næringsdrivende ulikt på dette området

Belastende ordning med forskuddsskatt

Bakgrunnen for Næsjes artikkel er et innlegg fra Rolf Utgård sommeren 2015. Der foreslår Utgård at ordningen med forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende endres. Han peker på at det må være større sammenfall mellom skattebetaling og inntjening.

Dette handler altså om at forskuddsskatten for enkeltpersonforetak forfaller med like store beløp fire ganger i året. Regelverket sier at du må betale hele årets forskuddsskatt hvis du ikke betaler én av terminene til forfall.

Skal brukes med forsiktighet

Ifølge Næsje bør denne regelen brukes med forsiktighet, noe som ligger i skatteetatens retningslinjer. Dette er imidlertid dårlig kommunisert ut til bedriftene.

– Kommunikasjonen med skattyterne vil imidlertid bli justert slik at det tydeligere kommer frem at mindre fristoversittelser ikke medfører at de senere terminene vil bli innkrevd før ordinært forfall, skriver han i sitt innlegg.

Næsje opplyser også at skatteetaten nå vurderer Utgårds innspill om at skatteoppkrever sender den selvstendig næringsdrivende en sms eller et brev før varsel om tvangsinnfordring sendes.

Mer om dette i Slik betaler du skatten som selvstendig næringsdrivende (PLUSS).

Ikke medlem? Bli gratismedlem her

NB! Vi lager en ny versjon av vår e-læringsplattform, med hovedvekt på kurs for ENK og små AS. I introduksjonsperioden får du et ekstra godt tilbud på plussmedlemskap.

Se også

[Guide] Slik betaler du skatten som selvstendig næringsdrivende

Enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende) skal betale skatt når inntekten oppstår. Dette er noe av det som gjør ENK forskjellig fra aksjeselskap. Hvis du nettopp har startet enkeltpersonforetak, skal du melde fra til skattekontoret hvor mye overskudd eller underskudd du regner med å få det første året. Skattekontoret beregner skatten som selvstendig næringsdrivende ut fra dette. Noen…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Kurs og kunnskap for ENK og små AS.

[Guide] Slik endrer lønnsmottakere og næringsdrivende skattekortet

Selvstendig næringsdrivende og lønnsmottakere kan endre skattekortet og forskuddsskatten via Skatteetaten. Benytt muligheten hvis du ligger an til å betale for mye eller for lite skatt. Innhold:Slik endrer du skattekortetFelle for deg som har enkeltpersonforetakHer logger du innLitt mer om ASSpesielt for selvstendig næringsdrivende/enkeltpersonforetakEndre forskuddsskatten i tideEtter innlogging for næringsdrivendeForutsigbart Slik endrer du skattekortet Via…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Kurs og kunnskap for ENK og små AS.

Tips for en bedre start som næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende må tenke økonomi på en annen måte en lønnsmottakere. Tipsene i denne artikkelen hjelper deg å komme i gang. Som selvstendig næringsdrivende får du selv ansvaret for å fordele det du får inn av penger på driftsutgifter, eventuell merverdiavgift, forskuddsskatt og privatuttak («lønn»).Du må sørge for å planlegge økonomien på en annen måte.…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Kurs og kunnskap for ENK og små AS.

Kommentarer