Aksjekapital – så mye koster det å starte AS

Bilde av sparegris med mynter rundt. Til artikkel om krav til aksjekapital.

Krav til aksjekapital er 30 000 kroner når du skal starte AS, og du kan bruke av disse pengene til stiftelseskostnadene.

Fram til og med 2011 var minstekravet på 100 000 kroner, og stiftelsesutgiftene måtte dekkes utenom denne summen.

Nå kan du (eller dere, hvis du går sammen med flere) etablere aksjeselskap for 30.000 kroner inkludert stiftelsesutgifter. Dette innebærer at du kan bruke av aksjekapitalen til å dekke kostnadene til stiftelsen.

Det er også en myte at aksjeskapitalen er sperret for bruk etter at du har skutt den inn i selskapet.

Det du imidlertid må være klar over, er at loven sier noe om at kapitalen i selskapet må være forsvarlig ut fra omfanget av virksomheten (se lenger nede i artikkelen).

Hvis du for eksempel skyter inn 300.000 kroner, og senere ønsker å ta ut aksjekapital, er ikke det noe problem. Det kan være aktuelt hvis selskapet ellers har en solid økonomi.

Slik starter du et aksjeselskap – steg for steg.

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Kostnader

Det koster i overkant av 5000 kroner å registrere et AS i Foretaksregisteret. Aksjeselskap har registreringsplikt i Foretaksregisteret. Det har ikke enkeltpersonforetak (med visse unntak).

I tillegg kommer diverse andre kostnader ved å stifte et AS. Dette kan for eksempel være bekreftelser og eventuell hjelp til oppstart.

Nedenfor finner du ei lenke til vår oppstartsguide, som viser hvor enkelt det har blitt å stifte et aksjeselskap med enkle forhold.

NB! Det er ikke lenger krav om å utarbeide åpningsbalanse ved nystiftelse av AS når aksjeinnskuddet gjøres med penger.

Vanligvis vil du sitte igjen med mellom 20.000 og 24.000 kroner i aksjekapital hvis du tar oppstartskostnadene fra de 30 000.

Da gjelder altså å få inntekter eller annen finansiering raskt. Ellers er veien til konkurs svært kort.

Krav om forsvarlig aksjekapital

Aksjeloven setter krav om at selskapet har en egenkapital som er forsvarlig ut fra risiko og omfang på virksomheten.

Dette gjelder nå også likviditeten (hvor mye penger du har tilgjengelig til enhver tid). Det er altså et krav at du skal ha penger til å betale regningene dine, for å si det enkelt.

Kravet med hensyn til likviditeten kom inn for noen år siden, og skjerpet altså reglene på dette feltet.

Fra tidligere er det mange eksempler på aksjeselskaper som har solgt godt, men som har hatt for dårlig styring på likviditeten. Da er også veien til skifterett og konkurs kort.

Det er mye å tenke på i forbindelse med oppstart av AS.

Sjekk vår gratisguide om stiftelse og registrering av aksjeselskap.

Ikke medlem? Bli gratismedlem her

NB! Vi lager en ny versjon av vår e-læringsplattform, med hovedvekt på kurs for ENK og små AS. I introduksjonsperioden får du et ekstra godt tilbud på plussmedlemskap.

Se også

Minstekravene til aksjeselskap – faktaside

De formelle minstekravene til aksjeselskap (AS) finner du i denne artikkelen, som er en rent faktabasert artikkel, til hjelp for våre plussmedlemmer. Endringer av lovverket de siste årene har gjort det enklere å drive de minste aksjeselskapene. Nedenfor finner du fakta, og jeg anbefaler deg å lese vår praktiske veiledning til oppstart av aksjeselskap i tillegg. Her…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Kurs og kunnskap for ENK og små AS.

Kommentarer