8 tips til hvordan du driver ditt enkeltmannsforetak bedre

Bærbar pc og persons hender sett ovenfra. Illustrasjon til artikkel om enkeltmannsforetak.

Hvert år startes det over 30.000 enkeltmannsforetak i Norge. Det er enkelt å starte, og krevende å gjøre enkeltmannsforetaket lønnsomt. Få med deg disse viktige tipsene.

1. Start salget umiddelbart i ditt enkeltmannsforetak

Selv om du ikke har en ferdig utviklet tjeneste eller vare, bør du tenke salg fra første dag.

Det trenger ikke nødvendigvis å være det endelige salget, men start med å samle potensielle kunder (også kalt leads).

Det er til sjuende og sist hva du er i stand til å selge som avgjør om du lykkes eller ikke. Det holder ikke at produktet ditt er verdens beste, selv om det definitivt er en fordel.

2. Ikke sett prisen for lavt i et enkeltmannsforetak

Når jeg snakker med folk som driver enkeltmannsforetak hører jeg ofte om denne tabben:

De setter prisen for lavt.

Dette kan være fordi de ikke har tenkt gjennom at prisen må være høyere hvis du leverer en tjeneste (næringsinntekt) enn hvis du er ansatt (lønnsinntekt).

Det kan også være fordi det de lager oppleves så personlig at det er vanskelig å ha et objektivt syn på prising.

Som næringsdrivende tar du selv risikoen og ansvaret. Du bruker mer tid på det administrative, og letter jobben for oppdragsgiveren.

Dermed må prisen være høyere. Hvis ikke vil din karriere med enkeltmannsforetak bli kortvarig.

Det er også en utbredt misforståelse å beregne timepris ut fra et normalarbeidsår på 1840 timer. Hvis du har 500.000 kroner som omsetningsmål og deler det på 1840, får du en sum på 272 kroner.

Men hvem er produktive alle timene i løpet av en arbeidsdag? Vis meg den personen, så har vi et hovedoppslag i alle verdens nyhetskanaler.

Her er det et par viktige poeng:

 1. Prisen du tar skal dekke alle kostnader, eventuelle sykedager, barns sykedager, uforutsette tidstyver osv.
 2. Tidsbrukguruen Dan Kennedy hevder at de fleste er produktive bare hver tredje time. Det vil si at timeprisen med omsetningsmålet ovenfor på 500.000 kroner må bli på 272 kroner x 3 = 816 kroner.

3. Vis hva som er den egentlige prisen

Tjenesten Rescue Time (gratis basisversjon), gjør at du kan se hvordan du bruker tida di, spesielt du som arbeider mest foran en dataskjerm.

NB! Jeg opplever tjenesten som seriøs, men husk at du bruker den på eget ansvar. Du lar tross alt tjenesten spore hva du gjør på din pc/mac. Sjekk Rescue Times personvernerklæring her.

Du kan også ganske enkelt notere på papir hva du gjør i løpet av en dag, eller helst ei uke.

Poenget er at du bør være bevisst på hvordan du prissetter dine varer/tjenester. Legger du deg på et nivå som gir deg en levedyktig bedrift over tid, eller må du arbeide deg helseløs for å nå målet?

En annen årsak til lav pris, er at den som driver enkeltmannsforetak ønsker å komme inn på markedet.

Dette kan være en klok strategi, men sørg da for å vise hva som er den egentlige prisen, og gi en tydelig rabatt. Hvis ikke vil markedet oppfatte det slik at det er den rabatterte prisen som er den reelle prisen. Mange har brent seg på å vurdere prisene sine på denne måten.

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

4. Hold av penger til forskuddsskatt

Som driver av enkeltmannsforetak skal du betale forskuddsskatt. Denne skal betales fire ganger per år, ut fra hva som er antatt inntekt.

Når du er nystartet varsler du myndighetene om hva du antar at du vil ha i overskudd, og så får du krav om forskuddsskatt på bakgrunn av dette.

Hvis du velger ikke å varsle, vil du få restskatt å betale året etter (hvis du går med overskudd), og myndighetene har da heller ikke noe å grunnlag for å bestemme sykepengegrunnlaget ditt.

NB! Via Skatteetaten kan du endre skattekortet ditt, også hvis du driver enkeltpersonforetak. Dette kan være aktuelt hvis du ser at inntekten din er lavere enn antatt. Eller at inntekten kommer senere på året.

5. Unngå stor risiko i ENK-et

Enkeltmannsforetak har ikke noe eget lovverk. Dette innebærer at du og foretaket er ett. Du har altså fullt og helt det personlige ansvaret for økonomien i enkeltmannsforetaket.

Hvis du skylder penger, kan kreditorene kreve at du selger private eiendeler for at de skal få pengene du skylder dem.

Mange har gått personlig konkurs på grunn av dette. Vær oppmerksom på dette, så du ikke havner i den fella.

6. Bruk tida best mulig

De aller fleste som driver enkeltmannsforetak gjør det meste selv. Vær klar over at tida er den mest dyrebare ressursen du har, så bruk den fornuftig.

Det er lett å la arbeidsdagen skli ut til døgnarbeid, men det taper du på i lengden.

NB! Se også punkt 2 om prissetting.

Sett klare grenser mellom arbeid og fritid, og kutt ut unødvendige gjøremål. Gjør det som fører deg og din bedrift framover.

7. Ha orden i systemet

Sørg for å ha god struktur i ditt enkeltmannsforetak fra begynnelsen av: Ta vare på bilagene (gjør eventuelt som meg: Få mest mulig digitalt. Skann eventuelle papirbilag fortløpende og kast papiret).

Lag et godt mappesystem på pc-en din. Da sparer du deg for mye fortvilelse og arbeid senere.

NB! Husk å sørge for backup, slik at du sikrer dine data. Å oppbevare og sikre bilag og data er svært viktig i forbindelse med eventuell skattekontroll (tidligere bokettersyn) og hvis du har behov for å sjekke bilagene selv.

8. Start med det viktigste

Det er fort gjort å starte med noe uvesentlig fra begynnelsen av arbeidsdagen, og så har dagen gått uten at du har gjort noe av betydning.

Lag derfor en fast rutine der du starter med viktige gjøremål på begynnelsen av dagen. Gjør det før du surfer gjennom nettavisene, sjekker sosiale medier eller henter kaffe.

Det reduserer stressnivået og sparker deg inn i flytsonen.

Og en ekstra påminnelse helt til slutt:

Ja, du jobber faktisk også i et enkeltmannsforetak

Hvis du driver bedriften hjemmefra, kan du være ganske sikker på at noen du kjenner ikke helt skjønner det. Disse vil anta at du «alltid» er tilgjengelig for en kaffekopp eller en samtale.

Gi vennlig, høflig og tydelig beskjed til dine omgivelser om at du faktisk er på jobb.

Se vår steg-for-steg-veiledning til hvordan du starter et ENK.

Vær spesielt oppmerksom på disse momentene

Oppsummert om noe av det viktigste når du starter og driver et enkeltmannsforetak

 1. Tenk salg fra første dag.

  Uten kunder og salg har foretaket ikke grunnlag for drift. Snakk med potensielle kunder, og bli kjent med behovet deres og hvordan du kan hjelpe dem.

 2. Husk at næringsinntekt ikke er det samme som lønnsinntekt

  Du må ha høyere inntekt i næring enn som lønnsmottaker for å få tilsvarende inntekt til disposisjon.

 3. Vær tydelig på hva som er prisene i ditt enkeltmannsforetak

  Tenk grundig gjennom prisnivået ditt. Hvis du selger timene dine, er det begrenset hvor mye du kan vokse. Sørg for at du har et prisnivå som gjør at du ved full sysselsetting har ei årsinntekt du kan leve av – minst. Hvis du gir rabatter: Vær tydelig på hva som er ordinær pris.

Jeg gjør oppmerksom på at den offisielle betegnelsen på enkeltmannsforetak er enkeltpersonforetak. Det har det vært siden 2004. Likevel: Det er fortsatt mer enn 4 ganger så mange søk etter enkeltmannsforetak som etter enkeltpersonforetak hos søkemotorene. Der for har vi brukt den «gamle» betegnelsen i denne artikkelen.

Ikke medlem? Bli gratismedlem her

NB! Vi lager en ny versjon av vår e-læringsplattform, med hovedvekt på kurs for ENK og små AS. I introduksjonsperioden får du et ekstra godt tilbud på plussmedlemskap.

Se også

Kommentarer