[Guide] Betale tilbake aksjekapital

På et tidspunkt kan det være aktuelt å betale tilbake aksjekapital du har gått inn med i eget aksjeselskap. Se hvordan du gjør det. Dette er altså en variant av kapitalnedsetting. Hvis du vil gå rett til kildene, kan du se nærmere om nedsetting av aksjekapitalen i aksjelovens kapittel 12. NB! Vær oppmerksom på at…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss
Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

[MAL] Lån mellom nærstående

Det er strenge regler for lån og transaksjoner mellom nærstående. Her presenterer vi noen enkle maler for slike lån. Vi legger vekt på at malene skal være så enkle som mulig, samtidig som vi tilpasser malene etter lov- og regelverk. Malene er ikke testet juridisk. Lån fra privat til eget selskap Her kan du laste ned vår…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Forhøyelse av aksjekapital i et personlig aksjeselskap

Forhøyelse av aksjekapital kan skje ved nytegning av aksjer eller gjennom at AS-ets egne midler blir overført fra fri egenkapital. Sistnevnte kalles fondsemisjon, som vi ikke behandler i denne guiden. Vi skal se på det første alternativet: Nytegning av aksjer, der forhøyelsen skjer ved innbetaling av penger og ikke eiendeler. Forhøyelse av aksjekapital med penger…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Minstekravene til aksjeselskap – faktaside

De formelle minstekravene til aksjeselskap (AS) finner du i denne artikkelen, som er en rent faktabasert artikkel, til hjelp for våre plussmedlemmer. Endringer av lovverket de siste årene har gjort det enklere å drive de minste aksjeselskapene. Nedenfor finner du fakta, og jeg anbefaler deg å lese vår praktiske veiledning til oppstart av aksjeselskap i tillegg. Her…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss