Ba om utsatte frister i år også – og ser ut til å bli hørt

Kalkulator, som illustrasjon til artikkel om at organisasjoner ber om utsatte frister for skattemeldinga

Regnskap Norge og Revisorforeningen gikk sammen om å be om utsatte frister for blant annet generalforsamling og årsregnskap også i år. Nå har Finansdepartementet sendt et nytt midlertidig lovforslag på høring.

De to organisasjonene peker på at koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid.

NB! Denne artikkelen ble først publisert 1. mars, og er oppdatert med nye opplysninger 12. april.

Tok signalene

Finansminister Jan Tore Sanner tok signalene, og 9. april ble forslag om utsettelser sendt ut på høring, med svært kort høringsfrist: 15. april.

Forslaget innebærer en «midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19», som det står i høringsnotatet.

Finansdepartementet foreslår altså:

  • Utsettelse av fristen for fastsettelse av årsregnskap i AS til 31. august 2021 (to måneder utsettelse).
  • Utsettelse av fristen for å avholde ordinær generalforsamling i AS til 31. august 2021 (to måneder utsettelse).
  • Utsettelse av fristen for å ilegge forsinkelsesgebyr for forsinket innsendelse til Regnskapsregisteret utsettes til 1. oktober 2021 (to måneder utsettelse).

NB! Finansdepartementet presiserer at det forutsetter at uligheten til utsatt frist kun brukes hvis det er nødvendig for å «sikre avgivelse av regnskap med tilstrekkelig kvalitet.».

Loven vil være begrenset i tid, og vil gjelde fram til 10. november 2021.

Her er hele høringsnotatet

Dette ba Revisorforeningen og Regnskap Norge om

  • Fristen for levering av skattemeldingen utsettes fra 31. mai til 31. august. (behandlet i en annen forskrift: det vil gå an å søke om utsettelse til 20. august).
  • Fristen for ileggelse av forsinkelsesgebyr ved for sen innsending av årsregnskapet utsettes fra 1. august til 1. oktober
  • Fristene for å avholde generalforsamling og fastsette årsregnskapet utsettes i to måneder
  • Fristene for å levere ordinær mva-melding for januar-februar og mars-april forlenges med 20 dager. (Dette skjer ikke, men du slipper tvangsmulkt hvis du leverer etter fristen. NB! Forsinkelsesrenter påløper.)

Sjekk vår oppdaterte kalender for ENK og for AS for nærmere detaljer.

Dette skriver de i et brev til Finansdepartemendtet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i februar 2021.

De skriver videre at situasjonen i revisjons- og regnskapsførerbransjen er mer utfordrende i år enn den var i fjor og at «det er derfor et betydelig større behov for tidlig avklaring av at fristene for årsoppgjøret faktisk blir utsatt.»

Vi følger med, og oppdaterer våre kalendere for ENK og for AS når den midlertidige loven blir vedtatt.

Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

[Guide] Slik søker du om utsatt levering av skattemeldingen

31. mai er den ordinære fristen for å søke om utsatt levering av skattemeldingen for næringsdrivende og aksjeselskap. Det er samme dag som den ordinære fristen for levering. NB! Fristen kan bli forskjøvet på grunn av helg eller bevegelige helligdager. Sjekk kalenderen for ENK eller kalenderen for AS for eksakt dato. [Guide] Slik leverer du…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Forenklet generalforsamling – så lettvint er det

Forenklet generalforsamling er aktuell for svært mange småbedrifter med få aksjeeiere. Her viser vi deg hvordan du gjør det i praksis. Du kan også laste ned en mal. Generalforsamling og årsoppgjør er slitsomme greier for mange småbedrifter, men svært mange aksjeselskap har i flere år kunntet gjøre det mye enklere enn tidligere. Dette er altså…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer