Ansette noen i bedriften din – dette må du tenke på

Bilde av håndtrykk, som illustrasjon på artikkel om å ansette noen i egen bedrift.

Tenkt å ansette noen i bedriften din? Her får du  tips til hva du må tenke på.

Det å ansette den første medarbeideren er et av de viktigste og største stegene i en liten bedrift. Det innebærer både muligheter og stor risiko.

Driver du egen bedrift, og er du alene i bedriften? Hvis du har planer om å ansette noen, anbefaler jeg at du leser videre.

1. Ansette den rette

Det er ikke bare når du skal finne en å dele livet med at du må tenke på å finne den rette. Det bør du absolutt også gjøre når du skal finne en å dele arbeidslivet med. Spesielt hvis det er din bedrift som skal betale.

For det koster mye å ansette noen. Du skal ha penger til lønn, arbeidsgiveravgift, utstyr og forsikring – for å nevne noe.

Derfor må du være så sikker som mulig på at du har knyttet deg til den rette.

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

2. Ansette midlertidig

Hovedregelen er at ansettelser skal være faste, men arbeidsmiljøloven åpner også for alternativer. Du kan, på visse vilkår, ansette en person midlertidig i ett år, uten videre forpliktelser overfor den ansatte.

Det er også andre former for midlertidig ansettelser:

  • når arbeidet er av midlertidig karakter,
  • ved arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),
  • ved praksisarbeid,
  • når det er snakk om deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med NAV.

3. Arbeidsavtale

Hvis du ansetter noen, må du utarbeide en arbeidsavtale. Dette er lovpålagt, og noe du ikke sluntrer unna. Arbeidsavtalen skal blant annet oppgi hvilken lønn og arbeidstid den ansatte skal ha.

Vær også klar over at det i noen bransjer er krav om minstelønn, for eksempel innenfor byggebransjen, renholdsbransjen og godstransport.

4. Alternativer til å ansette

Er du ikke klar for å ansette noen i bedriften din? Da kan du heller velge å kjøpe tjenester. Her er det også mange feller å gå i.

Eksempel:

  • Du kjøper tjenester av en selvstendig næringsdrivende.
  • Den næringsdrivende har bare deg som kunde, og du instruerer leverandøren om hvordan jobben skal gjøres.

Hva kan skje da? Jo, at skattemyndighetene vurderer det slik at dette faktisk er lønnsarbeid (og ikke næringsvirksomhet på egen regning og risiko). Dermed kan du som oppdragsgiver bli nødt til å punge ut med arbeidsgiveravgift på det du har betalt ut.

Det er mange som har gått i denne fella, så den må du passe deg for.

Skatteetaten har en veileder som hjelper deg til å avgjøre dette.

5. Frigjøring som koster

Er du blant dem som gjør alt selv i bedriften din? Dette kan være nødvendig i startfasen, men etter hvert bør du overlate noen av hattene til andre.

Du er den visjonære – den som skal legge grunnlaget for hvordan bedriften skal utvikle seg. Uansett om du har tenkt å vokse eller ønsker å drive i liten skala, bør du tenke på når du kan delegere oppgaver til andre.

Det kan altså skje gjennom ansettelser eller gjennom å kjøpe tjenester.

Dette er i praksis å kjøpe tid. Og tid er kostbart. Det er også mye annet å tenke gjennom før du går til det viktige skrittet binde deg til slike store kostnader

Hvis du er plussmedlem, anbefaler jeg også vår store veiledning om ansettelser, og hva du må gjøre når du skal ansette noen.

Se også

Slik kan du leie arbeidskraft – uten å ansette

Hva gjør du når du har behov for arbeidskraft, men ikke ønsker risikoen ved å ansette noen? Vi viser deg mulighetene. For en liten bedrift er den første ansettelsen utenom eieren et stort steg. Alternativet kan være å leie arbeidskraft. Her er det altså ikke snakk om å kjøpe tjenester av andre næringsdrivende på ordinær…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[GUIDE] Standard arbeidsavtale og alt om ansettelser

Sjekk malen for standard arbeidsavtale (arbeidskontrakt) – og regelverk og muligheter knyttet til ansettelser. [toc] Her er malen Du kan lese om regelverket knyttet til ansettelser nedenfor, og bruk gjerne Arbeidstilsynets mal for standard arbeidsavtale: Her finner du standard arbeidsavtale. (Åpnes i ny fane) Malen er enkel og oversiktlig. NB! Du får malen på seks språk, og det…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer