Hei reader,

Forenklinger de siste årene har gjort det enklere å starte og drive et lite aksjeselskap. Noen av endringene:

• Heldigital etableringsprosess, der AS med enkle vedtekter får dem automatisk generert gjennom registreringsprosessen.

• Ikke lenger krav om å ha daglig leder i et AS.

• Kun krav om én i styret (styreleder). Kravet om varamedlem fjernet.

• Ikke lenger krav om å utarbeide årsberetning i små AS.

• Forenklet generalforsamling, og ikke lenger nødvendig å møtes fysisk.

I tillegg er det flere endringer som har gjort det mer attraktivt å starte AS for de minste bedriftene.

Nå foreslås det flere endringer, blant annet at AS som har fravalgt revisor slipper å revidere mellombalanser før utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner. Dette er en svært god nyhet for de minste AS-ene og sparer både tid og penger.

For deg som driver ENK og vurderer å omdanne til AS, er det fremdeles en hake: Du må fortsatt ha en revisorerklæring i forbindelse med verdsetting av eiendeler som skal over fra ENK-et til AS-et. Det koster anslagsvis minst 10.000 kroner.

Skatteetaten har fortalt meg at også denne regelen vil bli vurdert, så det er håp. Vi følger med.

Minner om GDPR-kurset

Den nye personopplysningsloven (med GDPR inkludert) forventes å settes i kraft i Norge i løpet av juli, ifølge Justisdepartementet.

Hvis du har behov for å få oversikt over og kontroll på hvordan din bedrift behandler personopplysninger, anbefaler jeg å bli med på nettkurset «GDPR gjort enkelt for miniforetak» onsdag kveld kl. 20. (onsdag 20. juni).

Kurset er spesielt tilpasset de minste bedriftene, og har en praktisk og matnyttig innfallsvinkel. Kursholder er Rie Aleksandra Walle fra Bedre Bedrift. Jeg er også på plass på sidelinja.

Vennlig hilsen 
Paal
Miniforetak

Her er vår personvernerklæring.

---