24 prosent mer i utbytte i 2018 enn året før

Norske aksjonærer tok ut et rekordstort utbytte i 2017, men likevel økte det med 24 prosent i 2018.
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss
Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

Vær på vakt hvis du låner penger fra eget AS

De siste årene er regelverket strammet kraftig til når det gjelder lån fra aksjeselskap til eiere. Fra høsten 2015 ble det slutt på billige lån fra aksjeselskap til aksjonærer. Da var det ifølge skattemyndighetene utlånt over 20 milliarder kroner fra norske AS til eierne. Myndighetene ønsket å få slutt på dette. Lån er utbytte Derfor…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

4 av 10 enkeltpersonforetak startes av ei kvinne

Statistisk sentralbyrå publiserte nylig statistikken over etablerere i næringslivet. For 2018 viser statistikken blant annet dette: Enkeltpersonforetak Det er en liten nedgang i antall nye enkeltpersonforetak.Nedgangen er minst blant etablerere som er kvinner.40 prosent av ENK-ene ble startet av kvinner i 2018. Aksjeselskap (foreløpige tall) Det var en nedgang på knapt 8 prosent i nye…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Skattesatsene finner du her

Oppdatert oversikt over de viktigste skattesatsene for de to siste årene. Vi tar med de viktigste satsene, og bare den generelle satsen. Det kan være egne satser i ulike deler av landet (for eksempel skatt på alminnelig inntekt i Troms og Finnmark) [toc] Se hva som lønner seg mest av enkeltpersonforetak og aksjeselskap skattemessig 202120222023Skatt…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Driftsselskap, holdingselskap, morselskap eller investeringsselskap

Holdingselskap, morselskap, investeringsselskap eller vanlig aksjeselskap, hva er forskjellen – og er det egentlig noe som skiller dem? Begrepet holdingselskap kommer fra det engelske Holding Company, som ifølge Investopedia innebærer at selskapet eier nok av aksjene i et annet selskap til å ha kontroll over det. I Norge snakker vi om morselskap når et selskap…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss