135

Statens satser for kjøregodtgjørelse

Del

Når du bruker egen bil i næring

Kjører du egen bil eller annet framkomstmiddel i jobben eller næringa? Statens satser for kjøregodtgjørelse er noe som både lønnsmottakere, enkeltmannsforetak, aksjeselskap og andre miniforetak kan ha nytte av.

Normalsatsen for kjøregodtgjørelse for bil er 4,05 kroner per km (gjelder fra 1. januar 2013 og også for 2014). Se flere satser lenger nede i artikkelen.

NB! Fram til 31.12.2012 var satsen 3.90 kr/km.

Lønnsmottakere: Skattefri kjøregodtgjørelse

Lønnsmottakere (gjelder også hvis du er ansatt i eget AS) kan få  skattefri kjøregodtgjørelse fra oppdragsgiver/arbeidsgiver. Satsene for 2014:

 • Bil inntil 10 000 km i kalenderåret: kr 4,05 per km.
 • Bil over 10 000 km: kr 3,45 per km.
 • Tillegg for bruk av biltilhenger eller utstyr/bagasje i bilen (over 150 kg/0,5 kubikkmeter): 1 kr per km.
 • Tillegg per passasjer i bilen: 1 kr per km.
 • El-bil: kr 4,20 per km.
 • Motorsykkel over 125 ccm: 2,90 kr per km.
 • Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm: 1,60 kr per km.
 • Snøscooter og ATV: 7,50 kr per km.
 • Båt med motor inntil 50 hk: 4 kr per km.
 • Båt med motor fra og med 50 hk: 7,50 kr per km.
 • Andre fremkomstmidler: 2 kr per km.

Se alle satsene her

Annen ordning for selvstendig næringsdrivende

Hvis du har et enkeltpersonforetak er reglene annerledes:

Hvis du bruker din privatbil i næring, får du et fradrag per kilometer for inntil 6000 kilometer i året (satsen per kilometer følger vanligvis den generelle kilometersatsen)

NB! Hvis du kjører over dette, må du som hovedregel ta bilen inn i regnskapet ditt. Dette gjør at du kan trekke fra alle kostnader ved bilbruken, men du blir også fordelsbeskattet.

Det er mange som ikke ønsker dette, blant annet fordi de bruker bilen lite privat og foretrekker den enkle og oversiktlige ordningen med fradrag for antall kilometer.

Derfor velger de å få fradraget for inntil 6000 kilometer, selv om de årlig kjører for eksempel 10 000 kilometer i næringssammenheng.

NB! Vær oppmerksom på at du i tillegg kan fakturere kundene dine for bilkjøring, hvis du forhandler fram avtaler om dette.

Krav ved godtgjørelse til lønnsmottakere

Hvis du har ansatte eller andre lønnsmottakere på lista di, kan du utbetale bilgodtgjørelse til arbeidstakerne for yrkes- eller tjenestereise.

NB! For at bilgodtgjørelsen skal kunne betales ut skattefritt, og uten at det foretas forskuddstrekk, må følgende vilkår være oppfylt, ifølge Skatteetaten:

 1. Godgjørelsen utbetales kun for yrkes- eller tjenestekjøring:Det er viktig å skille mellom yrkesreiser og arbeidsreiser. Arbeidstaker kan få utbetalt bilgodtgjørelse for yrkes- eller tjenestereise skattefritt for beløp inntil statens satser. Bilgodtgjørelse utbetalt for arbeidsreiser, regnes derimot som skattepliktig inntekt for arbeidstaker. Disse reisene regnes som privatkjøring.
  • NB! Arbeidsreise defineres som reise mellom bolig og fast arbeidssted og reise mellom faste arbeidssteder.
 2. Godtgjørelsen må ikke overstige satsene i statens reiseregulativ (se satsene nederst i artikkelen).
 3. Legitimasjonskravene må være oppfylt:Bilgodtgjørelsen skal legitimeres ved reiseregning som utarbeides av arbeidstakeren. Reiseregningen skal minst inneholde følgende opplysninger:
  1. arbeidstakerens navn, adresse og underskrift,
  2. dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise,
  3. formålet med reisen,
  4. hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på,
  5. fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer,
  6. totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (ev. trippteller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes- eller tjenestereise, og
  7. navn på passasjerer det kreves passasjertillegg for.

Se hele særavtalen for reiser innenlands for statens regning, og bruk den som utgangspunkt når du forhandler pris med kundene dine.

Tips: Bruk dette gratisskjemaet for reiseregninger

Del

Legg til din kommentar

Navn:
E-post:
Kommentar:
Comments (22)
22onsdag 29. oktober 2014 09:01
Arild
Jeg mener at tillegg på kr 1,00/km for å kjøre med tilhenger må være for bruk av arbeidsgivers henger (utstyr). Dette gjelder jo uavhengig av last og vekt.
For bruk av privat (egen) henger mener jeg det må være riktig å benytte sats for annet framskomstmiddel, kr 2,00/km i tillegg til tillegg for kjøring med henger. Jeg mener arbeidsgiver skal ha godtgjøring for å holde henger, avskriving, lagring og vedlikehold i tillegg for ekstra drivstoff for å kjøre med henger (arbeidsgivers). Hva mener du om dette?
21fredag 24. oktober 2014 15:59
Espen A
Hei; Er tilhengertillegget det samme i Statens satser uavhengig om det er egen henger eller arbeidsgivers henger?
20torsdag 16. oktober 2014 09:52
Thomas Myhre
Hei skal dem 4,05 kr pr.km også dekke drivstoff i arbeidet?
19onsdag 15. oktober 2014 14:06
Torhild Vågen
Hei,

Jeg lurer på om det er mulig å få tillegg for passasjer når samboer kjører meg til flyplassen. Bilen blir tatt med hjem når jeg går av. Avstand mellom hjem og flyplassen er 14 km. Godtgjørelsen blir da (14 x 4,05) + (14 x 1)= kr. 70,70?
18tirsdag 08. april 2014 17:27
sirimit
Hei!

Jeg lurer på om det er noen regler og satser når man bruker elsykkel i jobbforbindelse? Jeg er i oppstartsfasen med en liten virksomhet i Oslo, og skal bruke el cargo sykkel en god del i utførelsen av arbeidet.
onsdag 09. april 2014 07:51
Paal Stavrum
Antar det kommer under "Andre framkomstmidler", to kr/km, jf lista i artikkelen. Har ikke hørt om egen sats for el-sykkel. Mvh red.
17mandag 07. april 2014 08:38
Nils Aa
Inneholder kjøregodtgjørelsen også honorar for førerens tidsbruk i bilen, eller er det en ren godtgjørelse for bilen
onsdag 09. april 2014 07:53
Paal Stavrum
Hei! Nei, det gjør den ikke. For nyere biler dekker den neppe de faktiske kostnadene ved bilbruken, heller. Mvh red.
16torsdag 03. april 2014 20:43
Hasse Hogner
Hei,
Jeg er ansatt i et firma og bruker til tider min private bil til kjøring som vanligvis ville gi kjøregodtgjøring etter statens satser.
Arbeidsgiver dekker imidlertid ikke dette. Derimot får jeg en fast bilgodtgjøring, kr 10.000 per måned, som jeg betaler skatt av.
Kan jeg trekke fra statens satser for jobbkjøring, (ikke arbeidskjøring), siden hele min faste godtgjøring er skattbar?
torsdag 03. april 2014 21:57
Paal Stavrum
Hei,
Anbefaler deg å ta direkte kontakt med skattekontoret i kommunen din om dette. Det høres imidlertid logisk ut at du (i hvert fall hvis du kan dokumentere med kjørebok), bør kunne trekke fra inntil det som er statens grenser. Men hør med skattekontoret, og del gjerne hva du fant ut.
15torsdag 13. mars 2014 12:50
Waqar Saleem
Driver med kjøp og salg av biler. ett AS .
Det er vanlig at vi henter og leverer biler
Jeg kjører min privat bil sammen med kollega og henter biler ved kjøp fra forkjellige steder.
Spørsmål at skriver jeg kjøregodtgjørelse for hele tur retur.
Da kjører jeg tilbake privat bil jobben og kollega kjører den andre.
torsdag 13. mars 2014 14:40
Paal Stavrum
Det høres riktig ut. Din bil brukes jo begge veiene. Men ikke ta det som et fasitsvar. Spørsmålet er hva Skatteetaten sier.
14torsdag 06. februar 2014 11:08
Peter Motzfeldt
Passasjertillegg = kr. 1,- pr. km
Er det kr. 1,- pr. passasjer
Så hvis man har med 4 stk. kollegaer = kr. 4,- pr. km??
torsdag 06. februar 2014 13:57
Paal Stavrum
Det stemmer. Det gjelder per passasjer. Det kommer dårlig fram i de offentlige dokumentene. Skal klargjøre i artikkelen. Takk for innspillet!
13tirsdag 03. desember 2013 14:42
Andreas Madsen
Driver enkeltpersonsforetak som er fritatt momsplikt.

Jeg ser du skriver:

Hvis du bruker din privatbil i næring, får du et fradrag per kilometer for inntil 6000 kilometer i året (satsen per kilometer følger vanligvis den generelle kilometersatsen)

Hva er den generelle kilometersatsen?

Fører jeg så dette i regnskapet?

På forhånd takk.
12tirsdag 12. november 2013 18:41
Kari
Lurer på om dette er korrekt.driver enmannsforetak og kjører ut varer med lange strekninger og mye km.
Firma har leasingavtaler på bilene og jeg leier da bilen av firmaet og betaler 10000,- forsikring 2400.- + mva pr mnd i tillegg må jeg kjøpe dekker og rekvisita som olje spylerveskw etc og ta skader på bilen har 10000.- i egenandel hvis jeg gjør det og skaden er større får jeg tillegg på forsikring pr.mnd. Har jeg ikke krav på km.godgjørelse, bompengene er øket kraftig grunnet får kun 20% før 40% fikk ikke tillegg av firmaet! håper på svar
11tirsdag 29. oktober 2013 14:52
Gunnar
Jeg klarer ikke å fatte at det skal være forskjel i det å nytte km. godtgjørelse, på ansatt i AS, eier i AS, ansatt i enkeltmanns-foretak kan kjøre m/km godtgj. til de blir blå, og feilen er at eier av enkeltmannsforetak kun kan kjøre inntil 6.000,- før "diktaturet" Norge krever bilen tatt inn i regnskapet(en bil som fort er familieeie). Om det ble legitimert med godkjent kjørebok er det vel ingen grunn til å gjøre forskjell. Det er diskreminerende spør du meg. Jeg kjenner til spekulasjoner som gjøres med bakgrunn i den skjeve lovgivning. Jeg håper at dere tar saken videre til finansdep. og bransjeorganisasjon for å få rettferdiggjort dette.
10mandag 30. september 2013 16:07
Ranveig
Lurer på 2 ting. Det første er: har to kollegaer som kjører til jobb, begge drar videre til neste arbeidssted ca 3 km. Jeg mener de har krav på kjøregodtgjørelse siden de bruker egen bil for å utføre arbeid for samme bedrift i arbeidstiden sin. Min leder mener de ikke har krav på det, siden dette er på hjemveien. Hva stemmer?
Jeg har tjenestebil i næring. Bilen står parkert hjemme hos meg, og jeg bruker den kun i jobb. Nå vurderer jeg å lease bil for egen regning, og heller få kjøregodtgjørelse. Jeg har ca 3 mil til første arbeidssted, og er på forskjelligs bygg innenfor en radius på ca 1,5 mil. Jeg er til tider avhengig av å kunne ha med meg utstyr for å utføre arbeid, så er fullstendig avhengig av bil på jobb. Kan jeg få kjøregodtgjørelse fra hjem til første arbeidssted og videre til alle bygg? Elller har jeg kun krav på fra første bygg til siste og heller ikke hjem? Min leder mener jeg kan få kjøregodtgjørelse, men da kan jeg ikke trekke fra arbeidsreise på selvangivelsen. Jeg skjønner jeg kkke kan få i både "pose og sekk" , men hva er mest lønnsomt og tryggest med tanke på skatten? Har liten lystt til å tape penger på dette...
9torsdag 19. september 2013 01:13
Sissel
Synes det virker smart det du gjør Dag. Hvis jeg forstår riktig så leaser du en bil privat og så slipper du å tenke på alt om type bil og hvor mye du bruker den privat siden det da bare er å skrive km-liste?
Det vil sikkert være mye enklere for meg også nå som jeg skal skifte til AS.
Pr i dag har jeg ENK med en varebil som jeg kjører til/fra Posten og Tollpost med hver dag pga nettbutikk. Da får jeg utgiftsført reelle kostnader men må nødt til å kjøre varebil siden personbil sikkert ikke ville blitt godtatt. Det finnes vel personbiler med store bagasjerom også håper jeg :)
Men har et spørsmål: Når man da kjører privatbil har man da lov til å la firmaet betale noe som helst? Vask, parkeringsbøter? ;) Eller skal kjøregodtgjørelsen dekke absolutt alt fra drivstoff til lyspærer?

Og så lurer jeg på hvorfor du leaser og ikke kjøper? Forstod det slik at leasing er tingen når man vil utgiftsføre månedlig og slippe makke med nedskrivning, men mener du det er mer lønnsomt å lease enn å eie når du gjør det privat?

Mye å sette seg inn i...
8onsdag 18. september 2013 20:06
Finn Ellingsen
idioti. Jeg søkte satsene for 2012 - ikke 2013
onsdag 18. september 2013 21:11
Paal Stavrum
Du fikk nok opp denne oppdaterte sats-artikkelen fordi det også står litt om 2012-satsene her. Hvis du er ute etter historiske satser i sin helhet, anbefaler jeg deg inntil videre å søke på det store internettet, eventuelt på Skatteetaten.no. Men jeg tar det som et innspill om at noen gjerne vil ha de historiske satsene her, også, så helt idiotisk var det ikke.
7søndag 15. september 2013 11:08
John Bjørtuft
Jeg har et ENK og bruker privatbil under 6000km. Fører kjørebok. Skal dette være med i regnskapet, hvor du fører summen som en utgift? Eller skal det kun føres i privat selvangivelde hvor du får fradrag for kjøringen?
6fredag 06. september 2013 11:11
Dag Stöve
Det er mulig å fravike 6.000 km-grensen. Det blir godtatt et gjennomsnitt for de tre seneste årene. Dette betyr at dersom det f.eks. kjøres kun 4.000 km i ett år, kan de resterende 2.000 km overføres til neste år - eller året deretter. Eller null i to år, deretter 18.000 km i ett år.
Personlig leaser jeg bil i tre år, og har deretter privat bil (mot kilometergodtgjørelse) i tre år. Da har jeg i praksis inndekking for den reelle kjøringen.
fredag 06. september 2013 14:16
Paal Stavrum
Du er inne på noe, Dag, men Lignings-ABC sier omtrent dette: Hvis du i år én kjører under 6000 kilometer og i år to kjører over 6000 kilometer, får du godkjent fradraget for det andre året hvis du antar at du kjører under 6000 kilometer i forbindelse med næringsvirksomheten i år tre.
5fredag 22. mars 2013 15:51
regnemester
Hurra. Det er blitt billigere bilhold de siste 30 årene! Det er bare å sammenligne statens sats og konsumprisregulere så ser man at kostnaden har sunket mye.
Det kan komme av at gj.sn.bilen går 13.000 km/år. Staten regner likevel med 15.000 km. Og all kjøring for å fylle drivstoff, vask, vedlikehold, service, dekkskift, skader, mm er privatkjøring.
4torsdag 21. mars 2013 10:55
Tinamarie
Hvis man har med kollega i privat bil på tjenestereise, er kjøregodtgjørelsen høyere enn 4,05 kroner pr. km da?

Hilsen Tina
mandag 08. april 2013 11:44
Paal Stavrum
Ja, 1 krone/kilometer ekstra.
3torsdag 14. mars 2013 09:43
Jan Rasch
Når en kjører mange korte byturer, ca 2-3 km, enkelte turer bare 1 km, er det for disse tilfeller ikke en minimumssats?

Hilsen Jan
2onsdag 13. mars 2013 18:36
!Espen!
Har lærling rett på lik kjøregodtgjørelse som de som er ferdig utlært og som jobber i samme firma? dette er med privat bil.

Mvh
Espen
1torsdag 13. desember 2012 19:46
Trond Sandberg
Hvis man har en varebil,(3-seter, med grønne skilter),og har last i varerommet, istedet for å bruke tilhenger, har man da samme krav til kjøregodtgjørelse, 3,90 + 0,70 = 4,60 pr. km.,eller må jeg bruke henger, og kjøre med varerommet tomt, for å få 4,60 pr. km.?

Mvh
Trond Sandberg
tirsdag 18. desember 2012 16:48
Paal Stavrum
Staten skriver dette om det du spør om (for 2013):

Pkt. 4. Når det er nødvendig med tilhenger for å bringe med utstyr og materiell som på grunn av sin vekt og beskaffenhet ikke er naturlig å plassere i bagasjerom eller på takgrind, gis det i tillegg til kilometergodtgjørelsen som fremkommer i pkt. 2, et tillegg på kr 0,85 pr. km.

Mvh Pål S.