135

Statens satser for kjøregodtgjørelse

Del

Når du bruker egen bil i næring

Kjører du egen bil eller annet framkomstmiddel i jobben eller næringa? Statens satser for kjøregodtgjørelse er noe som både lønnsmottakere, enkeltmannsforetak, aksjeselskap og andre miniforetak kan ha nytte av.

Normalsatsen for kjøregodtgjørelse for bil er 4,05 kroner per km (gjelder fra 1. januar 2013 og også for 2014). Se flere satser lenger nede i artikkelen.

NB! Fram til 31.12.2012 var satsen 3.90 kr/km.

Lønnsmottakere: Skattefri kjøregodtgjørelse

Lønnsmottakere (gjelder også hvis du er ansatt i eget AS) kan få  skattefri kjøregodtgjørelse fra oppdragsgiver/arbeidsgiver. Satsene for 2014:

 • Bil inntil 10 000 km i kalenderåret: kr 4,05 per km.
 • Bil over 10 000 km: kr 3,45 per km.
 • Tillegg for bruk av biltilhenger eller utstyr/bagasje i bilen (over 150 kg/0,5 kubikkmeter): 1 kr per km.
 • Tillegg per passasjer i bilen: 1 kr per km.
 • El-bil: kr 4,20 per km.
 • Motorsykkel over 125 ccm: 2,90 kr per km.
 • Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm: 1,60 kr per km.
 • Snøscooter og ATV: 7,50 kr per km.
 • Båt med motor inntil 50 hk: 4 kr per km.
 • Båt med motor fra og med 50 hk: 7,50 kr per km.
 • Andre fremkomstmidler: 2 kr per km.

Se alle satsene her

Annen ordning for selvstendig næringsdrivende

Hvis du har et enkeltpersonforetak er reglene annerledes:

Hvis du bruker din privatbil i næring, får du et fradrag per kilometer for inntil 6000 kilometer i året (satsen per kilometer følger vanligvis den generelle kilometersatsen)

NB! Hvis du kjører over dette, må du som hovedregel ta bilen inn i regnskapet ditt. Dette gjør at du kan trekke fra alle kostnader ved bilbruken, men du blir også fordelsbeskattet.

Det er mange som ikke ønsker dette, blant annet fordi de bruker bilen lite privat og foretrekker den enkle og oversiktlige ordningen med fradrag for antall kilometer.

Derfor velger de å få fradraget for inntil 6000 kilometer, selv om de årlig kjører for eksempel 10 000 kilometer i næringssammenheng.

NB! Vær oppmerksom på at du i tillegg kan fakturere kundene dine for bilkjøring, hvis du forhandler fram avtaler om dette.

Krav ved godtgjørelse til lønnsmottakere

Hvis du har ansatte eller andre lønnsmottakere på lista di, kan du utbetale bilgodtgjørelse til arbeidstakerne for yrkes- eller tjenestereise.

NB! For at bilgodtgjørelsen skal kunne betales ut skattefritt, og uten at det foretas forskuddstrekk, må følgende vilkår være oppfylt, ifølge Skatteetaten:

 1. Godgjørelsen utbetales kun for yrkes- eller tjenestekjøring:Det er viktig å skille mellom yrkesreiser og arbeidsreiser. Arbeidstaker kan få utbetalt bilgodtgjørelse for yrkes- eller tjenestereise skattefritt for beløp inntil statens satser. Bilgodtgjørelse utbetalt for arbeidsreiser, regnes derimot som skattepliktig inntekt for arbeidstaker. Disse reisene regnes som privatkjøring.
  • NB! Arbeidsreise defineres som reise mellom bolig og fast arbeidssted og reise mellom faste arbeidssteder.
 2. Godtgjørelsen må ikke overstige satsene i statens reiseregulativ (se satsene nederst i artikkelen).
 3. Legitimasjonskravene må være oppfylt:Bilgodtgjørelsen skal legitimeres ved reiseregning som utarbeides av arbeidstakeren. Reiseregningen skal minst inneholde følgende opplysninger:
  1. arbeidstakerens navn, adresse og underskrift,
  2. dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise,
  3. formålet med reisen,
  4. hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på,
  5. fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer,
  6. totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (ev. trippteller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes- eller tjenestereise, og
  7. navn på passasjerer det kreves passasjertillegg for.

Se hele særavtalen for reiser innenlands for statens regning, og bruk den som utgangspunkt når du forhandler pris med kundene dine.

Tips: Bruk dette gratisskjemaet for reiseregninger

Del