149

Slik starter du et aksjeselskap

Del

Stifting av aksjeselskap

Aksjeselskap er en av de mest populære selskapsformene. Se hvordan du starter et aksjeselskap (AS), og hvilke krav som stilles.

Det er gjort flere endringer som gjør at det er blitt lettere å starte og mindre byråkratisk å drive aksjeselskap, blant annet er kravet til aksjekapital redusert.

NB! Fra 1. juli 2013 ble det enda enklere å starte aksjeselskap, og denne artikkelen er oppdatert med de nye reglene.

Du kan blant annet styre bedriften i større grad på egen hånd (som i et enkeltpersonforetak), ved at du kan være både daglig leder og eneste styremedlem. Eller du kan velge å være styremedlem (-leder) og ikke ha noen daglig leder.

Vær klar over at det fortsatt er strengere formelle krav til et aksjeselskap enn til et enkeltpersonforetak, både når det gjelder oppstart og drift.

Slik avgjør du valget – ENK eller AS.

Hva som lønner seg mest av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Aksjeselskapets stiftelsesdokument

Før du registrerer og starter virksomheten, skal du og eventuelle medstiftere opprette, datere og skrive under på et stiftelsdokument. Dette dokumentet skal ifølge aksjeloven minst inneholde:

 • Vedtekter (se mer om kravene til disse nedenfor).
 • Stifternes navn eller foretaksnavn, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer.
 • Antallet aksjer som skal tegnes av hver av stifterne.
 • Det beløpet som skal betales for hver aksje (aksjeinnskudd).
 • Tidspunktet for oppgjør av aksjeinnskudd;
 • hvem som skal være medlemmer av selskapets styre;
  • NB! Nå kan du ha ett medlem i styret, og kutte ut varamedlemmet.
 • hvem som skal være selskapets revisor dersom selskapets årsregnskap skal revideres.

NB! I stiftelsesdokumentet må det også ta med opplysninger om hvilke utgifter ved stiftelsen som dekkes av aksjeinnskuddet, hvordan de er beregnet og navn og adresse på den som har fått betaling.

I tillegg skal eventuelle bestemmelser om særskilte rettigheter være med. Dette gjelder også hvis aksjeinnskudd skal kunne gjøres med andre eiendeler enn penger, såkalte tinginnskudd. Dette kan du lese mer om i aksjelovens § 2-6 hos Lovdata.

NB! Små aksjeselskap er i hovedsak fritatt fra revisjonsplikt.

Åpningsbalanse bare ved tinginnskudd

Det er ikke lenger krav om å utarbeide åpningsbalanse ved nystiftelse av AS når aksjeinnskuddet gjøres med penger. Derfor slipper du nå å blande inn revisor hvis du gjør aksjeinnskuddet i form av penger.

Hvis aksjeinnskuddet gjøres med tinginnskudd, er det fortsatt krav om å utarbeide åpningsbalanse. Denne skal daterer og undertegne en åpningsbalanse som legges ved stiftelsesdokumentet.

En revisor skal avgi erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

NB! Åpningsbalansen med revisors erklæring kan tidligst være datert fire uker før stiftelsen.

Minstekrav til vedtektene i aksjeselskapet

Du kan ikke skrive hva som helst i vedtektene når du stifter et AS. Dette er minstekravene til hva du skal ha med:

 • Selskapets foretaksnavn.
 • Den kommunen i landet der selskapet skal ha sitt forretningskontor.
 • Selskapets virksomhet.
 • Aksjekapitalens størrelse.
 • Aksjenes pålydende (nominelle beløp).

NB! Hvis formålet ikke er å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om hvordan overskudd skal brukes, og også om hvordan eventuell formue skal brukes ved oppløsning.

Punktene nedenfor er fra 1. juli 2013 fjernet fra minstekravet til vedtektene:

 • Antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer.
 • Om selskapet skal ha flere daglige ledere eller om styret eller bedriftsforsamlinga skal kunne bestemme at selskapet skal ha flere daglige ledere, samt i så fall om flere daglige ledere skal kunne fungere som kollektivt organ.
 • Hvilke saker som skal behandles på den ordinære generalforsamlinga.
 • Om selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister.

NB! Hvis selskapet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning.

Du finner hele aksjeloven hos Lovdata.

Husk at den i hovedsak fortsatt er rettet mot større aksjeselskaper, ikke enpersons-AS-ene. Jeg har forsøkt å plukke ut det som er mest aktuelt for de aller minste.

Når aksjeselskapet er stiftet

Aksjeselskapet er stiftet når alle stifterne har skrevet under på stiftelsesdokumentet.

NB! Før virksomheten starter, og senest tre måneder etter at dokumentet er underskrevet av alle stifterne, skal selskapet registreres i Foretaksregisteret. Det gjør du ved å bruke Samordnet registermelding.

NB! Det koster 5666 kroner å registrere et AS i Foretaksregisteret, hvis du gjør det elektronisk via Altinn (fra 21. januar 2013). Aksjeselskap har registreringsplikt i Foretaksregisteret.

Trenger raske inntekter ved lav aksjekapital

Etter som det ikke lenger er krav om å sette opp en revisorbekreftet åpningsbalanse, sitter du igjen med litt mer penger i AS-et, cirka 24 000 kroner (hvis du ikke har andre stiftelsesutgifter enn registrering i Foretaksregisteret).

Dette er svært lite å tære på i starten, og innebærer at du raskt må få inntekter i selskapet (eller ta opp lån).

NB! Det er fortsatt et krav at selskapet har en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risiko og omfang på virksomheten. Du må altså være i stand til å betale regningene som kommer inn.

Etter registrering av aksjeselskapet får du en firmaattest fra Brønnøysundregistrene.

NB!Virksomheten i aksjeselskapet kan ikke starte før selskapet er registrert!

Omdanning av ENK og NUF til aksjeselskap

Mange enkeltpersonforetak kan skattefritt omdanne ENK-et til AS, men det stilles en del krav hvis du skal gjøre det.

Et alternativ kan være å beholde ENK-et som det er, og stifte et AS i tillegg. Eventuelt legge ned ENK-et og starte AS.

Les også om muligheten for skattefri fusjon mellom NUF og aksjeselskap.

Registrer deg gratis og få tilgang til forumet og nyhetsbrevet fra Miniforetak.no

Del

Legg til din kommentar

Navn:
E-post:
Kommentar:
Comments (12)
12lørdag 08. februar 2014 09:53
Robin
Hei

Har begynt med å skrive stiftelsesdok og vedtekter jfr. ny lov.

-Tidspunktet for oppgjør av aksjeinnskudd??

Kan jeg ansette min mor som er trygded men kan tjene en liten slant ved siden av om hun gjør noe arbeid for meg, for å senke overskuddet? For tide er jeg på AAP pga sykdom. Når har jeg en del eiendom som jeg tenkte å uvikle.

Jeg tenker jo å ta ut lønn, men hvor ofte kan dette gjøres?

Får å hindre overskudd i firmaet, kan jeg da kjøpe annen eienom og senke resultat... for å slippe å betale mer skatt av firmaets fortjeneste?

Bra siden forresten! Oversiktelig og fin...
mandag 10. februar 2014 09:11
Paal Stavrum
Hei Robin, du bør ta kontakt med skatteetaten mht skattespørsmålene. Når det gjelder lønn, er det du selv som eier som bestemmer når du ønsker å ta ut lønn. Det vanlige er månedlig eller hver fjortende dag. Mvh Red.
11tirsdag 04. februar 2014 10:41
niksun
Hei tenkte starte ENK eller A/S pga mye fritid ,har en fast jobb i staten hvor jeg tjener ca 600000 fra før og vill sikkert tjene 150000 til 200000 på dettte ENK eller A/S hva anbefaler du .Tenker litt på skatt toppskatt + minstefradrag osv osv
tirsdag 04. februar 2014 13:16
Paal Stavrum
Hvis jeg hadde vært i din situasjon, hadde jeg startet AS. Du har allerede maks minstefradrag, og inntekten fra ENK-et vil bidra til at du får mer i toppskatt. For øvrig vil jeg anbefale deg å lese også de andre artiklene på Miniforetak.no i kategorien Oppstart.

Lykke til!

Mvh Pål, red.
10torsdag 16. januar 2014 09:05
Siarhei
Hello,

I am foreigner and only have started with Norwegian, so I am writing down in English.

If I order the documents package from companies like in the link below, will it be completed package or it will still be manual steps for me to submit company registration to Brønnøysundregistrene :
https://www.companieshub.no/en/nyttas

Thanks and Regards,
Siarhei
torsdag 16. januar 2014 13:05
Sondre Gustavsen
Hi Siarhei!

If you are looking to establish a Limited Liability Company in Norway
(Aksjeselskap), you may find our online service useful:
www.companieshub.no/en
We have an English portal, that will provide you with a lot of information, and may also purchase all the necessary documents, ready-made to get you jump started.
Good Luck establishing your Norwegian Company!

Best regard
Sondre Gustavsen
Companies Hub AS
torsdag 16. januar 2014 12:09
Paal Stavrum
Hello Siarhei,

You'll have to contact each company about this issue.

You can also have a look at the English version of Altinn.no, which is the official Norwegian website for registrations and tax reports.

Good luck!

Regards,
Paal Stavrum, editor
9fredag 06. desember 2013 11:06
kristen
Hei.

Jeg tenkte å omgjøre et enkeltmannsforetak til et AS.
Men hvordan dette funker etter et års drift ?
Er det så at om man ikke får noe inntekt i løpet av året så mister man de 30000kr i aksjekapital ?
torsdag 16. januar 2014 12:10
Paal Stavrum
Hei, nei du mister ikke aksjekapitalen, men hvis du har kostnader knyttet til selskapet vil dette "spise" av aksjekapitalen.
8onsdag 20. november 2013 13:04
Åge
Hei.
Kan man ha et AS uten ansatte og fks. drive med noe i tillegg til sin fast jobb? Vil da ikke ta ut utbytte men bruke ASet som en salgs sparing.
torsdag 16. januar 2014 12:17
Paal Stavrum
Hei, vanskelig å svare på. Det er i hvert fall ikke lenger krav om at et AS skal ha en daglig leder. Husk at aksjeselskapet må betale 27 prosent skatt av overskuddet, og at det hvert år må sendes inn årsregnskap.

Anbefaler deg å ta kontakt med Skatteetaten.
7fredag 04. oktober 2013 15:26
wenche lund
Hei¨
Drev et enkeltmannsforetak til i 2012.
Da ble selskapet et AS.
Jeg var da nødt for å ha flere i styret.
Ser nå at det i juli 2013, trenger man ikke å være flere.
Hvordan kan må få endret på dette, at man kan være alene i selskapet?
torsdag 16. januar 2014 12:24
Paal Stavrum
Hei, jeg er litt usikker etter at de nye og forenklede reglene i aksjeloven er innført. Vil tro at det bør behandles i en ekstraordinær generalforsamling (les om forenklet generalforsamling i aksjeloven), og at du deretter går inn på Samordnet registermelding i Altinn.no og endrer der.

Aksjeloven om generalforamling: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
6tirsdag 10. september 2013 15:51
Jorid Vaagland
Hei! En AFP-pensjonist i offentlig sektor har jo en grense på 15000 i tilleggsinntekter. Har hørt at denne grensen kan overstiges hvis en oppretter et AS og tar ekstrainntekter gjennom dette. Kan du bekrefte dette og evt. gi meg andre råd om hvordan dette fungerer?
torsdag 16. januar 2014 12:28
Paal Stavrum
Hei,
Jeg kjenner ikke reglene rundt inntektsnivå for AFP-pensjonister i detalj, men hvis du starter et AS (som er et eget skattesubjekt), kan du la være å ta ut mer i lønn enn 15 000 kroner fra det, og la det overskytende stå i selskapet. Overskuddet i AS beskattes med 28%, men husk at det også medfører administrasjon og driftskostnader for øvrig.
Anbefaler deg å ta kontakt med Skatteetaten.
5torsdag 13. juni 2013 01:32
BSH
Viser til mitt innlegg under.

Jeg tok kontakt med DnB/Bedrift/Salg og ble fortalt at de kunne etablere en sperret konto for aksjekapitalen før AS'et ble formelt etablert i Brønnøysund.

Kluet var å få et fiktivt Org.nr. fra DnB.

For å få et fiktivt Org.nr. (og en sperret konto), må det fylles ut et DnB-skjema. Dette skjema, samt kopier av underskrevet Stiftelsdokument (m/Vedtekter), bevitnelse fra en revisor om Åpningsbalanse og Aksjeeierbok sendes så som e-post/PDF til DnB.

Dermed vil en sperret bankkonto for aksjekapitalen bli etablert.

Når så all aksjekapital er innbetalt, vil banken(evt. en revisor) bekrefte innbetalingen til Brønnøysund.

Når formelt Org.nr. er etablert, kan etter behov diverse bankkonti etableres på "nettet" og den sperrede kontoen opphevet.

Jeg antar at den samme framgangsprosedyren gjelder for andre forretningsbanker.

Lykke til!
torsdag 13. juni 2013 09:39
Paal Stavrum
Veldig bra! Takk for at du deler erfaringene her. Regnskapstekniske spørsmål anbefaler jeg stort sett å ta med regnskapsførere/revisorer.

Din erfaring fra DnB er flott informasjon til andre lesere.
4onsdag 12. juni 2013 17:29
BSH
19. jan. 2012 spurte "nymodesign" følgende (se egen kommentar):

"Jeg lurer på to ting ang åpningsbalansen og aksjeinnskudd/kapital.

1. Hva er forskjellen på disse?

2. Aksjeinnskuddet må bekreftes av banken/revisor før registrering av AS, men det kreves at man allerede har registrert AS for å åpne en bedriftskonto i banken (så vidt jeg har forstått). Hvordan løser man dette? Kan beløpet bekreftes fra privat bankkonto?

Takk!"
-----------------------------

Også jeg er interessert i svar.

Kanskje det er slik at revisor før etablering kun skal bekrefte korrekt Åpningsbalanse, og at etter etablering av selskapet og bedriftskonto skal revisor/bank bekrefte at aksjekapitalen er innbetalt?

Mvh
BS
3søndag 24. februar 2013 11:56
Hans Horgen
Hvordan defineres et lite aksjeselskap? Går det på omsetning, antall ansatte, styremedlemmer eller hva?
torsdag 13. juni 2013 09:47
Paal Stavrum
Hvis du tenker på hva som skal til for å kunne velge bort revisor:
Ditt AS kan benytte deg av revisjonsfritaket hvis følgende forutsetninger er oppfylt:

Driftsinntektene er under 5 millioner kroner,
Balansesummen er under 20 millioner kroner og
Gjennomsnittlig antall ansatte utfører ikke mer enn 10 årsverk.
Selskapet er ikke morselskap i konsern.
Selskapet har ikke revisjonsplikt som følge av bestemmelse i særskilt lov.
2lørdag 26. mai 2012 21:11
Bård Bratlie
Hei. Hva er definisjon på "stiftere"? Er det eier(e) eller eiere og styret? Takk for svar.
søndag 27. mai 2012 13:48
4870321
Hei! Stifterne er den eller de som skal tegne aksjer i selskapet, altså eierne.

Mvh
Pål Stavrum, red.
1torsdag 19. januar 2012 11:54
nymodesign
Jeg lurer på to ting ang åpningsbalansen og aksjeinnskudd/kapital.

1. Hva er forskjellen på disse?

2. Aksjeinnskuddet må bekreftes av banken/revisor før registrering av AS, men det kreves at man allerede har registrert AS for å åpne en bedriftskonto i banken (så vidt jeg har forstått). Hvordan løser man dette? Kan beløpet bekreftes fra privat bankkonto?

Takk!