133

Revisjonsfritaket gjelder ikke alle små aksjeselskap

Del

Artikkelen er arkivert. Les mer om revisjonsfritaket for små aksjeselskaper.

Investerings- og holdingselskaper som fungerer som morselskaper må fortsatt ha revisor, selv om de oppfyller kriteriene for revisjonsfritak.

Dette blir resultatet dersom forslaget til lovendringene fra Finansdepartementet blir vedtatt i den opprinnelige formen.

I avsnittet «Revisjonsplikt for aksjeselskaper som er morselskap i konsern», står det nemlig at departementet mener at:

«aksjeselskap som er morselskaper i konsern, samt datterselskaper som i seg selv er morselskap i et underkonsern, fortsatt skal ha revisjonsplikt, uvavhengig av om aksjeselskapet eller konsernet på konsolidert basis isolert sett oppfyller vilkårene for et eventuelt unntakt fra revisjonsplikten.»
(Avsnitt 6.4.9.8 i proposisjonen)

Kortere og mer ubyråkratisk forklart, betyr dette at for eksempel et holdingselskap som har flertallet av aksjene eller flertallet av stemmene i et annet aksjeselskap må ha revisor, selv om selskapet oppfyller disse kriteriene:

  1. Årlige driftsinntekter mindre enn fem millioner kroner.
  2. Balansesum mindre enn 20 millioner kroner.
  3. Gjennomsnittlig antall ansatte som ikke overstiger 10 årsverk.

Det er ikke uvanlig at aksjeselskaper organiseres på denne måten, heller ikke blant de små aktørene.

– Det er urettmessig at små aksjeselskaper hvor aktiviteten er begrenset til å eie aksjer i et annet selskap skal ha revisjonsplikt, mener regnskapskonsulent Øyvind Bjørsvik i Chimaera Regnskap .

Han mener at forslaget i dagens form også kan resultere i at datterselskaper som i utgangspunktet oppfyller kriteriene for fritak likevel kan bli underlagt revisjon.

– I årsregnskapet til morselskapet vil det være tall fra regnskapet til datterselskapet. Hvis det blir revisjonsplikt for morselskapet vil det sannsynligvis også være nødvendig med revisjon av datterselskapet, sier Bjørsvik. Han hevder at dette dermed ikke er «tidenes forenklingsvedtak», og at det ikke gir innsparing i milliardklassen.

Åpner for tilpasninger

Ifølge Øyvind Bjørsvik vil lovforslagene, slik de nå foreligger, kunne føre til tilpasninger i form av fusjoner mellom mor- og datterselskaper.

– Eller vi kan få løsninger hvor morselskapet er NUF (norskregistrert utenlandsk foretak) og datterselskapet er AS, sier Bjørsvik. Han viser til at NUF ikke har revisjonsplikt selv om det er morselskap i konsern, og mener at lovforslaget må endres før det blir vedtatt.

Miniforetak.no kontaktet Finansdepartementet for kommentar, men departementet hadde ikke mulighet til å svare på henvendelsen lillejulaften. De ville komme tilbake til saken på nyåret.

Les også: Nå blir det revisjonsfritak for de minste aksjeselskapene.

 

Registrer deg gratis og bli aktiv bruker av vårt forum
Del

Legg til din kommentar

Navn:
E-post:
Kommentar: