263

Frister og andre viktige datoer i årsoppgjøret

Del

544230_56722149kalenderResk(Ill.foto: Maxime Perron Caissy)

NB! Datoer for både aksjeselskap og enkeltpersonforetak / selvstendig næringsdrivende. Gjelder årsoppgjøret for skatteåret 2013.

  • 25. februar: Selvangivelsen for selskap kan leveres elektronisk.
  • 25. februar: Selvangivelsen for næringsdrivende kan leveres fra fagsystem/årsoppgjørssystem.
  • 10. mars: Oppgavefrist og betalingsfrist merverdiavgift, for næringsdrivende som har fått innvilget årsterminoppgave (omsetning under 1 mill. kroner).
  • 19. mars: Selvstendig næringsdrivende som har registrert seg som e-brukere, kan sjekke og godkjenne selvangivelsen for 2013.
  • 31. mars: Frist for å levere selvangivelse for selskaper, f.eks. aksjeselskap og samvirkeforetak, på papir. NB! Gjelder altså ikke selvstendig næringsdrivende/enkeltpersonforetak, som har senere frist.
  • 1. april: Selvangivelsen er tilgjengelig for alle næringsdrivende.
  • 30. april: Frist for å levere selvangivelse for næringsdrivende på papir (og frist for å søke om 14 dagers utsettelse av papirfristen).
  • 31. mai: Frist for betaling av tilleggsforskudd (skatt) for skatteåret 2013.
  • 31. mai: Frist for levering av selvangivelse for både næringsdrivende og selskap elektronisk via Altinn.
  • 31. mai: Frist for å søke om utsatt levering av elektronisk selvangivelse (for næringsdrivende, og regnskapsførere/revisorer for sine klienter).

Se skattekalenderen for full oversikt.


NB! Næringsdrivende? Du kan søke om utsettelse av levering.

Registrer deg kostnadsfritt her, og bli aktiv bruker av vårt forum.

Del